Ventetid: Da er budrunden over

Skal bankene virkelig bruke hele tre uker på å komme med et lånetilbud?

Kun vår eksisterende bankforbindelse, Kreditkassen, klarte å gi oss et tilbud innen et par dager. Lille Meldal Sparebank var også forbilledlig med fem dagers behandlingstid. Resten kan ta ferie.

- Jeg er enig i at en responstid på tre uker er noe lang. Siden vi er en direktebank, går mye av kommunikasjonen over telefon og via nettet. Det formelle, med skriftlige tilbud, tar ofte litt tid. Vi gå beskjed på telefon om at dere kunne ringe oss dersom dere fant en ønsket bolig, sier Håvard Farstad, kunderådgiver i Storebrand Bank.

Ikke et pip

Et par dager etter at søknadene ble sendt, ble stillheten avbrutt av telefon fra DnB Direkte, Storebrand Bank, Meldal Sparebank, Sparebanken Bien og etter hvert Parat24.

De fleste ba oss sende dokumentasjon i form av selvangivelser og lønnsslipper, noe vi gjorde sporenstreks. Berg Sparebank og Rindal Sparebank sendte oss en epost, og Sunndal Sparebank brukte Posten.

Vi svarte med å sende dokumentasjon på fax. Fra resten av bankene hørte vi ikke et ord. Likevel sendte vi dokumentasjon til dem også.

Vi purret bankene vi ikke hadde hørt noe fra. Sunndal Sparebank og Berg Sparebank lovet tilbakemelding samme dag eller dagen etter, uten at vi hørte et pip. Helgeland Sparebank lovet en "rask tilbakemelding". Disse bankene kom først med et tilbud etter flere purringer.

Unntaket er Helgeland Sparebank, som utrolig nok ikke klarte å gi oss et tilbud i løpet av tre uker.

Vårpengene

Da vi oppsummerte anbudsrunden, så vi at kun Meldal Sparebank og vår eksisterende bankforbindelse, Kreditkassen, kunne være stolt av tidsbruken. Som tabellen viser, brukte resten av bankene hele tre uker på å stable på beina et tilbud. Da er gjerne budfristen gått ut.

- Pågangen i bankene er stor om våren. Da skal alle ha penger til ferien og til å pusse opp boligen. Vi har hatt veldig mange søknader i slutten av mai og juni, forteller Håvard Farstad i Storebrand Bank.

Bankenes behandlingstid
BankBehandlingstid
1: Kreditkassen 2 dager*
2: Meldal Sparebank5 dager
3: Storebrand Bank19 dager
4: Parat2419 dager
5: Sunndal Sparebank20 dager
5: Berg Sparebank20 dager
7: Helgeland Sparebank21 dager
DnB DirekteTelefon etter 3 dager,
flere telefoner senere
Rindal SparebankAvslag: 1 dag
Sparebanken BienAvslag: 7 dager
Behandlingstid fra søknad om boliglån ble sendt. *Kort behandlingstid pga. eksisterende kundeforhold.