Venter lenger med å gifte seg

På 50- og 60-tallet giftet de fleste kvinner seg før de ble 24 år. Nå er det vanligst å vente de fylte 30, men de gifter seg fremdeles med eldre menn.

Ved begynnelsen av 1900-tallet var menn i gjennomsnitt tre og et halvt år eldre enn kvinnen de giftet seg med. Over hundre år senere er denne aldersforskjellen nesten identisk, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Mellom 1906 og 1910 var gjennomsnittsalderen ved inngåelsen av ekteskap 26,3 for kvinner og 29,8 år for menn.

Dette holdt seg stabilt i nærmere 50 år, både når det gjaldt alder ved inngåelsen av ekteskapet og aldersforskjellen mellom brud og brudgom.

Omkring 1950, da kjernefamilien nådde sin gullalder, fikk man så en periode med stadig lavere giftemålsalder.

Fram til slutten av 1960-tallet sank menns alder ved ekteskapsinngåelsen med om lag fire år til 26,5 år - kvinners med ca. tre år til 23,7. Aldersforskjellen ble altså redusert med vel et halvt år.

På begynnelsen av 1970-tallet begynner utviklingen å reverseres. Kvinners økende utdanning og yrkesdeltakelse, liberalisert abortlov, bedre prevensjon, framveksten av ugift samliv, etc., førte til at ekteskapsalderen begynte å stige.

I 2002 var menn i gjennomsnitt 35,5 år når de giftet seg, mens kvinner var 32,1 år. Økningen har altså vært litt større for menn og aldersforskjellen mellom menn og kvinner er tilbake til omtrent nøyaktig samme nivå som for 100 år siden, det vil si 3,5 år.

Spredningen i aldersforskjell er også noe som har forandret seg i denne perioden. Den har økt, og det er stadig flere giftemål med relativt stor aldersforskjell, samtidig som andelene med «typiske» eller tradisjonelle aldersforskjeller i mannens favør (mannen to til fem år eldre) er kraftig redusert.

Den gruppen som har økt mest er giftemål med en mann som er ni år eldre enn kvinnen. Slike ekteskap er nesten doblet.

 

Mozon.no, 01.09.2004