Venner gjør mannen frisk

Menn med gode venner har både bedre hjerte og sprekere immunforsvar enn einstøingene.

En kveld på byen med gutta kan være god medisin.

En amerikansk studie viser nemlig at menn som mangler nære bånd til venner og familie, også har høyere nivå av blodmolekyler som kan føre til hjertebetennelse.

Studien er presentert på et møte for American Heart Association.

Stort skille
Britiske hjerteeksperter sier at usosiale personer ofte er mindre aktive, røyker mer og lever mer usunt. Usosiale menn er dessuten oftere mer deprimerte og under mer stress enn de sosiale.

Deltakerne besto av 3267 menn og kvinner med en gjennomsnittsalder på 62 år. De gikk gjennom medisinske undersøkelser mellom 1998 og 2001, der forskerne målte blodkonsentrasjonen. I tillegg fikk deltakerne spørsmål om deres ekteskapsstatus, antall slektninger eller nære venner og hvilke sosiale situasjoner de deltok i.

Ut i fra denne informasjonen satte forskerne opp et sosialt nettverk-diagram fra en (isolasjon) til fire (sosiale forbindelser). Menn i den laveste gruppen hadde høyest nivå av farlige blodmolekyler. Skillet mellom sosiale og usosiale menn var stort.

Ikke kvinner
Blant kvinner så man imidlertid ingen forskjell. Dette kan være fordi de spurte dem om kvantiteten i sosiale forhold, ikke kvaliteten.

- Generelt ser det ut til å være bra for hjertet å ha nære venner og familie, å tilhøre et fellesskap eller religiøs organisasjon og å ha en nær partner, sier Eric Loucks, en av forskerne bak undersøkelsen, til BBC.

Ensomme studenter
En annen undersøkelse viser at ensomhet kan hemme immunforsvaret. Det var amerikanske forskere som fant ut dette etter å ha studert førsteårsstudenters første tid hjemmefra. Resultatet er publisert i Health Psychology.

Studentene som følte seg mest ensomme og mest isolerte hadde det svakeste immunforsvaret.

- Ensomhet og sosial isolasjon har tidligere blitt assosiert med immunskader, sier forskningsleder Sarah Pressman til WebMD.

Fikk vaksine
Undersøkelsen inkluderte 83 førsteårsstudenter. Alle var sunne og fikk sin første influensavaksine på universitetet. To dager før vaksinen fikk studentene en håndholdt data som stilte spørsmål om hvor ensomme og isolerte de følte seg på en skala fra en til fire. Spørsmålene dukket opp på dataen fire ganger per dag i to uker. Studentene skrev også ned initialene til alle personene de hadde kontakt med minst en gang i løpet av to uker.

Pressman plasserte studentene i to grupper ut fra ensomhet (lav, medium og høy) og størrelse på sosialt nettverk (lite, medium, stort).

Blodprøver viste at de mest ensomme og isolerte studentene hadde svakere respons på influensavaksinen. Resultatene var de samme for kvinner og menn.

Ensom, ikke isolert
Det var mulig å føle seg ensom, men ikke isolert, og motsatt. Nummeret på personer studentene hadde kontakt med hadde ingenting å gjøre med hvor ensomme de følte seg.

- Det har ikke så mye med antall personer å gjøre; det er nivået på nærhet du følte, sier Pressman til WebMD.

Hun sier videre at når man blir eldre blir immunforsvaret dårligere, noe som kan skyldes at deres sosiale nettverk reduseres ved at venner og familie flytter eller dør.

 

Mozon.no, 07.02.2006