Velg best migrenemiddel

Nye migrenemedisiner av typen triptaner er svært effektive. En ny meta-analyser viser hvilke som er best.

De siste årene har migrenepasienter tatt i bruk såkalte triptaner. Dette er effektive medisiner som kan stoppe et anfall i starten. I en ny såkalt meta-analyse er virkningen av de forskjellige triptanene sammenlignet. Resultatene viser at tabletter med virkestoffene almotriptan (Almogran), eletriptan (Eletriptan, Relpax) og rizatriptan (Maxalt) er best. Flere nye triptaner er på vei.

Nederlandske forskere står for den nye analysen. I alt er 53 pasientstudier analysert, 12 av dem er ikke publisert i medisinske tidsskrifter. Studiene omfatter over 24 000 pasienter. Medisinene ble vurdert etter bivirkninger og hvor effektive de var. I mange av studiene er to og to triptaner sammenlignet. Alle triptanene virket og alle var bra med tanke på bivirkninger, men noen var altså ekstra effektive når det gjaldt å stoppe smertene og holde dem borte.

- Legen har i dag muligheter for å velge et triptan som passer best for den enkelte pasient. Hvis pasienten opplever at det første middelet ikke er effektivt eller har uønskede bivirkninger, kan et annet triptan forsøkes. Leger trenger derfor tilgang på flere triptaner for å kunne tilby sine pasienter best mulig behandling, sier Michel Ferrari som har ledet arbeidet.

Studien er et ledd i arbeidet med å kunne veilede leger i valg av medisiner og publiseres i tidsskriftet The Lancet i morgen.

Mozon.no, 16.11.2001