Vegetarianerne krever gratis D-vitamin

Hvis innvandrerbarn skal få gratis D-vitamin, bør vegetarbarn også få det, krever Norsk Vegetarforening.

Mandag ble historiens første kostholdsplan for befolkningen lagt fram. Ett av forslagene fra Helse- og omsorgsdepartementet er gratis D-vitaminer til innvandrerbarn.

Det er diskriminering, mener Norsk vegetarforening som i et brev til Sylvia Brustad og Sosial- og helsedirektoratet vil kreve at også barna til landets 100.000 vegetarianere får det samme tilbudet.

- Ønsker Brustad virkelig å diskriminere mellom vegetariske barn og barn av innvandrere? De fleste innvandrerbarn kan jo ta tran, mens dette altså er helt uaktuelt for mange vegetarianere. Da bør vel tilbudet om D-vitaminer også gjelde for vegetarbarn, mener Thorbjørnsen.

Les også: Vitamin D er viktig for hele kroppen:

Ønsker ikke å diskriminere
Målet med det nye forslaget er langt i fra å diskriminere noen, ifølge leder i Nasjonalt råd for ernæring, Haakon Meyer.

- Den generelle anbefalingen er at alle norske spedbarn skal ta vitamin D-tilskudd. Nå har vi valgt ut én gruppe som vi ønsker å gjøre noe spesielt for, men i utgangspunktet dekker ikke det offentlige slike utgifter.

Utgangspunktet for forslaget er at det er funnet betydelig vitamin D-mangel i visse innvandrergrupper. Mangel på vitamin D kan føre til skjelettsykdommen rakitt som i hovedsak har vist seg å ramme barn med innvandrerbakgrunn.

- Vårt mål har da vært å ta tak i problemet der det er størst, forklarer Meyer.

Billige alternativer
Thorbjørnsen mener at de vegetariske alternativene til tran ofte er langt dyrere, noe som kan være med på å forhindre at unge mødre kjøper det til barna sine.

Men ifølge Meyer finnes det gode og billige alternativer.

- I Norge har vitamin D-tilskudd tradisjonelt vært tran. Et godt alternativ til de som ikke vil eller kan ta tran er imidlertid vitamin D-dråper som fås kjøpt på apoteket. De er ikke dyrere enn tran, understreker Meyer.

Blir du forvirret av alle Omega 3-produktene på markedet? Vi guider deg gjennom jungelen: