Varslingsregler brytes fra første dag

Nye regler for varsling av prisendringer på strøm trådte i kraft i forrige uke. Allerede fra første dag ble reglene oversett av bransjen.

Varslingsregler brytes fra første dag

  1. Kutt strømregningen med vår kalkulator


De nye reglene trådte i kraft 15. september, og skal sikre at du som strømabonnent varsles i god tid før ny pris fra leverandøren tas i bruk. Avtalen, som ble fremforhandlet i 2002 mellom Energibedriftenes landsforbund (EBL) og Forbrukerombudet, lyder som følger:

"Standard variabel kraftpris kan som hovedregel endres med 14 dagers varsel. Slik endring varsles direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på annen egnet måte.

Ved vesentlige prisøkninger skal slikt varsel gis direkte til kunden. Med vesentlig prisøkning forstås økning hvor prisen samlet sett har steget med 2,5 øre pr. kWh eller mer siden sist kunden fikk tilsendt prisinformasjon direkte fra kraftleverandøren. Som direkte varsel regnes brev til kunden eller melding på faktura/målerkort - eller - dersom kunden samtykker, egen elektronisk melding, eksempelvis e-post eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS)."


Slik skal du varsles

I følge næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energibedriftenes landsforening, skal du få tilbud om å få direkte varsling når du inngår avtale med en ny strømleverandør, eller endrer kontraktstype (for eksempel skifter fra skifter fra fastpris til variabel ) hos din nåværende leverandør.

Hvis du ønsker direkte varsling, skal du kunne velge mellom varsling via SMS (gratis) eller e-post (gratis), samt varsel via posten (mot betaling).

Kundene som starter nå vil kunne kjenne sin nåværende pris gjennom kunngjøringer på nettsidene til leverandøren, Konkurransetilsynet eller fra sin faktura. Når og hvis leverandøren planlegger å øke prisen med 2,5 øre eller mer fra dette "nullpunktet", skal du få melding om dette direkte tre uker før den nye prisen trer i kraft.

De som fortsetter med standard variabel kraftpris hos sin nåværende leverandør, skal også kunne velge varsling. Noen leverandører gikk ut med tilbud til sine kunder allerede i vår. I henhold til avtalen skal alle som leverer standard variabel tilby dette valget til sine kunder innen vinteren.

Fortsatt lov med store sprang

For mange vil det trolig virke litt rart at man bare tilbys varsler ved sprang på 2,5 øre i strømprisen. Blant annet vil det være mulig for en strømleverandør å "bare" øke kraftprisen med 2,4 øre i en periode, uten at dette utløser varslingsplikten. Plikten til å varsle vil først utløses hvis prisen økes ytterligere i en senere periode, og da er det ingen begrensninger i hvos stort prisspranget vil kunne være, uten at man må varsle mer enn den ene gangen.

- Vi har valgt å fokusere på rutinene for direkte varsling av kunden ved vesentlige prisendringer, men personlig mener jeg jo at dersom en strømleverandør ønsker å fremstå som seriøs, og ha et godt forhold til sine kunder, burde det være rom for å varsle direkte også om mindre prisendringer, sier seksjonssjef Magne Eek hos Forbrukerombudet.

Etter at Forbrukerombudet og EBL ble enige om hvordan varslingsrutinene skulle bli i praksis, har Forbrukerombudet også bedt ikke-EBL-medlemmer om å tilby forbrukerne prisvarsling på samme måte.

I går, en uke etter at de nye varslingsrutinene skulle være operative, meldte Forbrukerombudets nettsted om at bare to av sju strømleverandører som ikke er medlem av EBL, har tilfredsstillende systemer for direkte varsling av prisøkninger på strøm.

Nå ber Ombudet de selskapene som ikke har innført en ordning med tilbud om direkte prisvarsling, om en rede­gjørelse for når et slikt varslings­system vil være på plass.

Varslingsregler brytes fra første dag

  1. Kutt strømregningen med vår kalkulator


De fem kraftleverandørene som har fått brev fra Forbrukerombudet om dette er: Forbrukerkraft AS, Hydro Texaco, AS Norske Shell, NorgesEnergi AS og Telinet Energi AS.

De to kraftleverandørene TotalEnergi ASA og Ustekveikja Energi AS, som ikke er medlem av EBL, har innført en ordning med tilbud om direkte prisvarsling til kunder som har inngått avtale om levering av standard variabel kraft. Disse selskapene har mottatt brev der Forbrukerombudet uttrykker tilfredshet med dette, melder nettstedet.

Betaler du for mye for strømmen? Kutt strømregningen - bruk vår kalkulator her!