Våren er strømbindingstid

I vinter var strømprisen noen ganger over 30 øre pr. kilowattime. Nå kan du binde strømprisen for ett år fremover for under 23 øre/kilowattime.

Norge er ikke lenger selvforsynt med strøm i et normalår. Vi importerer vanligvis 3-4% av forbruket fra Sverige og Danmark. Men i april, mai og juni er vi definitivt selvforsynt. Samtidig som forbruket faller i det mildere vårværet, øker produksjonen på grunn av snøsmeltingen.

Produsentene skulle nok gjerne tatt vare på vannet til strømprisen igjen stiger sent neste høst, men det er ikke plass i magasinene. Derfor må det enten produseres hva remmer og tøy kan holde i det vannet passerer, eller man må slippe det forbi turbinene uten å lage strøm.

Alle foretrekker det første alternativet, for det er tross alt bedre å få noen øre enn ingenting i det hele tatt. Men strømprisen kan falle svært lavt. Under storflommen i 1995 var strømprisen nede i et halvt øre pr. kilowattime.

Fastpris svinger også

Mekanismen er velkjent. Mer uventet er det kanskje at ett års fastpris på strøm også svinger med årstidene. Selv om alle vet at prisene stiger om vinteren og faller om våren, later det til at stemningen hos produsentene påvirkes av dagens priser og vannrikelighet.

Ett års binding av strømprisen er nå 3-5 øre billigere pr. kilowattime enn det var i januar. Som forbruker har du nå sjansen til å låse inn en pris på under 23 øre/kilowattime for et helt år fremover.

Om dette vil lønne seg vet ingen, men det kan fort bli veldig lønnsomt. Riktignok må du ligge og betale overpris nå i sommer, men de fleste bruker lite strøm om sommeren, så det er nå ikke så farlig.

Når strømforbruket tar seg opp i oktober/november, vil prisene også stige. Men ikke for deg. Du betaler dine knappe 23 øre uansett. Helt til mai neste år.

Det tar rundt en måned å bytte strømleverandør. Ett års fastpris på strøm kan komme til å synke ytterligere frem mot St.Hans, men ikke mye, tror vi. Har du lyst på en billig vinter 1999/2000, kan du like gjerne handle nå.

I tabellen under ser vi hvilke leverandører som nå er billigst på henholdsvis 10.000 og 25.000 kilowattimer ett år fremover. Det er bare strømprisen i kroner som er med i tabellen. Nettleien kommer i tillegg.

(Beregn dette med Strømkalkulatoren).

LeverandørVed 10.000 kwt
Tussa Energi AS2300
Raumakraft2310
NorKraft2315
Vest-Agder Energiverk2320
Meganor Energi2330
Stranda Energiverk2330
Trønder Energi Kraft AS2340
Hedmark Energi2350
KEV Energi AS2350
Vestfold Kraft Energi AS2350
Ustekveikja2360
Interkraft Energi2360
Eid Energi AS2365
Fosen Komm. Kraftlag DA2370
Oslo Energi AS 2380
Trondheim Energiverk AS2380
Østkraft AS2475
Hurum Kraft AS2498
Lier Everk AS2507,5
Øko Kraft AS2516
Røyken Kraft2533

LeverandørVed 25.000 kwt
Ustekveikja5675
Østkraft AS5737,5
Tussa Energi AS5750
Raumakraft5775
Hurum Kraft AS5783
NorKraft5787,5
Vest-Agder Energiverk5800
Lier Everk AS5807,5
Meganor Energi5825
Stranda Energiverk5825
Trønder Energi Kraft AS5850
Røyken Kraft5872
Hedmark Energi5875
KEV Energi AS5875
Vestfold Kraft Energi AS5875
Interkraft Energi5900
Eid Energi AS5912,5
Øko Kraft AS5921
Fosen Komm. Kraftlag DA5925
Oslo Energi AS 5950
Trondheim Energiverk AS5950