Vår største pengemaskin

Det er brukere av DinSide som ved hjelp av denne kalkulatoren oppdaget at de betalte 12.000 kroner for mye i året for mobiltelefonen. Hvordan er det med deg?

Det er vanskelig å sammenlikne abonnementsprisene for mobiltelefon. Tellerskrittprisen kan man jo finne i en prisliste, men abonnementene med billigst tellerskritt har jo gjerne høy fastavgift. Og det kan være to typer fastavgift, en engangsavgift ved innmelding og en månedlig avgift.

Kan alt

I tillegg er det flere forskjellige tellerskrittpriser. For det første er det kvelds- og dagpriser. Så er det utenlandspriser. Endelig er det abonnementer som gir rabatt ved ringing til ett nummer du velger selv.

Mobiltelefonkalkulatoren tar hensyn til alt dette. Du oppgir bare hvor mye du ringer på en vanlig hverdag, fordelt på dag, kveld, hjem og utlandet.

Kalkulatoren er programmert i Java, og tar noen sekunder å starte. Men når den først er lastet ned til maskinen din, regner den lynraskt. Du kan dermed prøve ut forskjellige ringemønstre om du ikke er helt sikker på hvor mye du bruker mobiltelefonen.

Viser besparelsen direkte


I mobiltelefonkalkulatoren, som i våre øvrige kalkulatorer, opererer vi mot en fersk prisliste. Kalkulatoren finner automatisk det beste abonnementet for deg. I en rulleliste ligger alle abonnementene som tilbys i Norge. Klikk på det abonnementet du har idag, og kalkulatoren regner ut hva du kan spare på å bytte!

Bytt nå!

Mobiltelefonkalkulatoren har en bytteknapp. Trykker du på denne, får du opp et skjema du kan fylle ut med alle dine data. Skjemaet kan du fakse til Telenor eller Netcom. Faksnummeret står på skjemaet. Du kan også sende det i posten.

NB! Du må selv avbestille ditt gamle mobilabonnement. Den nye leverandøren gjør ikke dette for deg.

Noen forbehold

Om kalkulatoren skulle tatt hensyn til absolutt alle særordninger og rabatter, ville det blitt alt for mange spørsmål å svare på for brukerne. Den kjekke "kalkulatorfølelsen" ville forsvunnet. Derfor gir kalkulatoren riktige beregninger i de fleste tilfeller, men den tar ikke hensyn til at du kan inkludere inntil tre mobiltelefoner i Telenors abonnement "Familie og venner" og få 20% rabatt på mobiltelefonens tellerskritt.

Telenor har også en rabattordning som heter "Helg" hvor du forhåndsbetaler alle samtaler i helgene. Denne ordningen er obligatorisk for noen av Telenors abonnementer. Da tar kalkulatoren hensyn til dem. I andre tilfeller må de bestilles og betales særskilt. Dette er foreløpig ikke med i kalkulatoren, men vil komme senere.