Vår sjefsredaktør: Hold deg unna

Det er en prisfallsrisiko på aksjer, og derfor bør ikke dette være det første du sparer i.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Først etter at du har akkumulert 100.000-200.000 kroner i bankinnskudd bør du begynne å se på aksjer.

Skal du kjøpe enkeltaksjer, bør du spre investeringen på flere selskaper som ikke er i den samme bransjen.

Jeg anbefaler tre til fem.

Hvorfor?

Da får du en rimelig risikospredning, samtidig som du har mulighet til å følge med i selskapene. For at ikke transaksjonskostnadene skal spise opp en mulig avkastning, bør du også kjøpe for minimum 30.000 kroner i hvert selskap, helst mer.

For å ha noen som helst grunn til å investere i aksjer, bør du altså ha minimum 150.000 kroner disponibelt til investering. Investering i enkeltaksjer er altså ikke å anbefale for dem som samlet har under 300.000 kroner i likvide midler.

Er du ikke særlig interessert i aksjer, men liker å følge litt med, bør holde deg unna enkeltaksjer, og heller investere i fond.

Statoilaksjen

Statoil-aksjen må vi forvente i utgangpunktet er riktig priset, det vil si med en forventning om en verdiøkning litt høyere enn om du har pengene i banken.

Alle aksjer på Oslo børs som det finner sted en viss omsetning i, vil også være riktig priset.

Personlig har jeg imidlertid ingen tro på at de høye energiprisene vedvarer, og ville ligget unna Statoil.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pass på

Uansett bør du bare kjøpe aksjer gjennom registrerte fondsmeglere med sete på Oslo Børs.

Invester aldri hos "meglere" som ubedt ringer deg hjemme eller på jobben, særlig ikke om de ringer fra utlandet.