VÅR bank og forsikring

Hvem kan forsikres?

  • Forsikringen kan kjøpes av foreldre inntil barnet fyller 16 år. Forsikringen kan gjelde frem til barnet inngår ekteskap, men senest ved utgangen av det forsikringsår barnet fylte 21 år.

Barneulykkesforsikring.
  • Ved varig og 100 prosent invaliditet etter ulykkesskade utbetales hele forsikringssummen (inntil 1 million kroner), mens for delvis invaliditet utbetales en tilsvarende del av forsikringssummen.
  • Ved død utbetales 22.685 kroner, det vil si 50 prosent av grunnbeløpet.

Hos Vår bank og forsikring koster barneulykkesforsikringen 300 kroner i året.