Aller Internett vant frem i Høyesterett. Stedfortredende ansvarlig redaktør, Terje Johansen til venstre, og ansvarlig redaktør og administrerende direktør Petter Danbolt til høyre. Foto: Per Ervland
Aller Internett vant frem i Høyesterett. Stedfortredende ansvarlig redaktør, Terje Johansen til venstre, og ansvarlig redaktør og administrerende direktør Petter Danbolt til høyre. Foto: Per ErvlandVis mer

Vant i Høyesterett

Høyesterett slo i dag fast at Aller Internett ikke kan pålegges å utlevere brukerdata til politiet.

Tidligere i november var saken om kildevern i forbindelse med debattinnlegg på DinSide oppe til behandling i Høyesterett. Nå er avgjørelsen på plass:

- Dommen er en viktig prinsipiell seier for kildevernet og er en anerkjennelse av de nye medier, sier Petter Danbolt, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Aller Internett AS, som gir ut DinSide.no .

Skal være trygge på kildevernet


Saken ble fanget opp av vernemyndighetene, og Hedmark politidistrikt krevde å få "Finnerens" brukerdata utlevert, noe Aller Internett motsatte seg under henvisning til kildevernet.

Både Tingretten og Lagmannsretten ga politiet medhold, men Aller Internett anket saken videre til Høyesterett som nå har fastslått at kildevernet også gjelder i diskusjonstråden under artikler.

- Våre brukere skal være trygge på at vi ivaretar kildevernet. Det ville vi alltid ha vært en garantist for, men nå har vi også Høyesterett bak oss, sier redaktør Petter Danbolt som mener kjennelsen fra Høyesterett er viktig.

- Dersom det har vært tvil om hvorvidt de nye medier er fullverdige medier, med alle de rettigheter og plikter det medfører, så er det nå feid tilside. Vårt samfunnsoppdrag er umulig å fylle uten at vi kan beskytte våre kilder, sier Danbolt, som er svært glad for at Høyesterett har vektlagt sakens prinsipielle betydning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her kan du lese dommen.

Flere parter involvert

- Vi er tilfreds med at Høyesterett har gitt Aller Internett medhold i en så prinsipiell sak. Dette er en viktig seier for ytringsfriheten og kildevernet, som stadfester internettavisers samfunnsrolle som formidler av nyheter og informasjon, og som arena for debatt, sier advokat dr. juris Bjørn Stordrange i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

Norsk Redaktørforening har vært partshjelper under behandlingen i Høyesterett og har fulgt saken aktivt.

- Det er vesentlig for hele mediesektoren, og helt grunnleggende for demokratiet og ytringsfriheten at kildevernet kommer til anvendelse i alle publiseringsformer som er underlagt redaktøransvaret. Vi er svært glad for denne kjennelsen fra Høyesterett om at vern av anonym forfatter og kilde også omfatter slikt innhold i nettmediene, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.

Øy understreker overfor VG at dette ikke betyr at det nå er fritt frem i nettdebatten:

- Dersom det kommer innlegg i en nettdebatt som blir gjenstand for politietterforskning, er det opp til redaktøren om innsenderen skal beskyttes som kilde
, påpeker han.