Vanskelig å flytte fra Norge

- Kunne vært løst for lenge siden, sier advokat.

I seks år har Ole Heggem (73) kjempet for å få flytte ut fra Norge. Til tross for at han er fast bosatt i Spania, har norske myndigheter nektet å gi slipp på pensjonisten. Først etter at Det Norske Magasinet skrev om saken, ble Heggem offisielt flyttet til Spania.

- Ja, etter det oppslaget fikk jeg omsider utflytting, men jeg holder fortsatt på med saken. Det er mange flere enn meg som sliter med dette problemet, sier Heggem til DinSide fra Spania.

Han reagerer først og fremst på at det han opplever som skjønnsvurderinger fra ligningskontoret og Folkeregisteret.

- Om du får godkjent søknaden om utflytting, avhenger av dagsformen til saksbehandler. Jeg registrerer også at det er ulik praksis fra kommune til kommune, sier Heggem.

Ta forsikringen ut av landet

Han får støtte fra advokat Einar Askvig i Vogt advokatfirma i Marbella.

- Jeg har hatt en del tilfeller hvor norske borgere har slitt i årevis for å få flytte ut fra Norge. Det virker ikke som om norske myndigheter skjønner at det er enhver norsk borgers rett til å flytte akkurat dit hvor man selv vil, sier Askvig.

Betaler du for mye skatt?

For langt opphold i Norge


I 2002 ville Ole Heggem leve resten av livet i Spania, men helt siden han første gang meldte utflytting og flyttet til Spania i oktober 2002, har han blitt nektet utflytting av norske myndigheter. I stedet for å få bostedsadresse i Spania, var Heggem lenge registrert som bostedsløs i Stjørdal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- I løpet av det første halvannet året hadde dette store kostnadsmessige konsekvenser fordi jeg måtte reise hjem til Norge for å prøve å få et svar, sier Heggem.

Det resulterte ti tre-fire turer hjem til Norge for å stå i kø hos offentlige etater, men oppholdene førte til at Heggem ifølge ligningsmyndighetene hadde tilbragt for lang tid i Norge og dermed brøt med kravene om utflytting, forklarer Heggem.

Heggem har ingen fast eiendom i Norge eller noe uoppgjort når det gjelder forholdet til norske myndigheter.

- Heggems sak kunne vært løst for lengst om byråkratiet hadde vært litt mer behjelpelig, sier advokat Askvig.

Problemet gjelder mange

Mange nordmenn, som av ulike grunner ønsker å flytte ut fra Norge, har store problemer med å få gjennomslag hos norske skattemyndigheter og folkeregister. Det bekrefter advokat Askvig.

- Det letter heller ikke saken for dem som ønsker å flytte, at Folkeregisterert behandler søknad/melding om utflytting etter et annet regelverke enn Skatteetaten, solv om Folkeregisteret i dag inngår som en del av Skatteetaten. Teoretisk sett kan da en borger få innvilget flytting, men fortsatt forbli skattesubjekt i Norge fordi Skatteetaten synes å være strengere med å gi slipp på norske borgere, sier Askvig.

Skjerper reglene for omadressering