Vannrensere gjør mer skade enn nytte

Vann fra filterkanner kan inneholde sølv, plaststoffer og mer bakterier enn det som finnes i vann fra kranen. Vannrensere gjør mer skade enn nytte, konkluderer Statens næringsmiddeltilsyn.

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har testet fire filterkanner. Meningen med disse er å rense vannet som kommer fra kranen. Reklamen frister med reint drikkevann. Resultatet viser at det behandlede vannet inneholder mer bakterier og mer fremmedstoffer etter behandlingen enn før. Til dels lekker det ut sølv og plaststoffer til vannet, til dels får man bakterievekst i kannene. Dette går fram av en artikkel i tidsskriftet Nærkontakt som SNT gir ut.

Vann som hadde vært behandlet i de fire filterkannene Kenwood, Wal, Brita og Watermate inneholdt alle mer bakterier enn det drikkevannsforskriftene har satt som øverste grense for drikkevann. Vann direkte fra springen lå derimot under grensen.

I vann fra de tre filterkannene Brita, Wal og Kenwood, ble det dessuten påvist store mengder sølv som hadde lekket ut fra filtersystemet. Sølv brukes for å drepe bakterier.

Tre kanner, Brita, Wal og Kenwood, avga også plaststoffer, såkalte alkylbenzener, til vannet. Derimot hadde alle filterkannene en vis rensevirkning når det gjaldt klorstoffer.

Produsentene blir nå kontaktet slik at manglene kan rettes opp.

 

Mozon.no, 02.02.2001