Valgtesten - versjon 3.0

Vi perfeksjonerer Valgtesten. Den nye versjonen skiller nå enda bedre mellom partiene, og er mer presis.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tre uker før valget sitter valgløftene løst hos politikerne. Det er lett å la seg blende av fine ord og delvis skjult taktikkeri fra Løvebakken og partisekretariatene.

Valgtesten hjelper deg med å finne ut hvilket parti du egentlig sympatiserer med.

Bedre vekting

Versjon 3.0 har fått flere ansiktsløftinger:

 • Noen nye spørsmål/påstander
 • En ny og enda mer presis vekting av tallene som gir deg resultatet
 • En omfattende fasit med både tallgrunnlaget og relevante sitater fra partiprogrammene til hvert spørsmål

  Ta meg til Valgtesten versjon 3.0

  Da vi lanserte versjon 2.0 av Valgtesten, var målet å få ned andelen som svarte .'nei' på spørsmålet om testen svarte med partiet de vurderte å stemme på. Fordelingen i den første versjonen var denne:

  Sånn noenlunde: 39 prosent
  Ja: 37 prosent
  Nei: 24 prosent

  Versjon 2.0 var mer presis. I skrivende stund har mer enn 12.000 personer tatt testen, og de mener den treffer. Slik er fordelingen:

  Ja: 45 prosent
  Sånn noenlunde: 40 prosent
  Nei: 15 prosent

  Fasit: Tallgrunnlaget

  Fasit for de enkelte partiene:

  Rød Valgallianse
  Sosialistisk Venstreparti
  Arbeiderpartiet
  Senterpartiet
  Venstre
  Kristelig Folkeparti
  Høyre
  Fremskrittspartiet

  Jeg vil ta Valgtesten versjon 3.0