Vaksiner øker ikke risikoen for spedbarnsdød

Spedbarnsvaksiner og plutselig spedbarnsdød ser ikke ut til å ha noen sammenheng, slik enkelte har fryktet. Vaksiner kan tvert imot kanskje beskytte mot plutselig spedbarnsdød, viser en ny studie.

Vaksiner øker ikke risikoen for plutselig spedbarnsdød

Spedbarnsvaksiner og plutselig spedbarnsdød ser ikke ut til å ha noen sammenheng, slik enkelte har fryktet. En studie fra England tyder på at vaksiner tvert imot kanskje kan beskytte mot plutselig spedbarnsdød.

De britiske forskerne undersøkte alle barn som døde uventet, og som var i alderen en uke til et år. Undersøkelsene ble gjort i fem regioner i England over en treårsperiode.

Resultatene viser at blant de barna som døde, var det færre som var vaksinert enn blant de andre. Blant de som døde og som var vaksinert, ble de ikke funnet noe mønster eller sammenhenger slik som tid fra vaksineringen til dødsfallet, tegn og symptomer på infeksjon eller annen sykdom.

Forskerne mener derfor at spedbarnsvaksiner ikke øker risikoen for plutselig spedbarnsdød. Tvert imot kan vaksinene kanskje beskytte mot slike dødsfall.

- Det er veldig godt å få avklart at det ikke er noen sammenheng mellom krybbedød og vaksiner. Jeg får ofte spørsmål om dette, særlig fordi vaksinering utføres i de samme månedene som antall krybbedødsfall er størst. Det er viktig å huske på at selv om noe skjer samtidig, behøver det ikke å ha en årsakssammenheng, sier overlege gro Nylander, leder for nasjonalt ammesenter ved Rikshospitalet. Kilde: British Medical Journal. HH, mozon.no 18.04.2001.