Vaksine mot kreft

I løpet av tiden det tar å lese denne artikkelen, vil én kvinne ha dødd av livmorhalskreft.

Hvert år dør 290 000 kvinner verden over av krefttypen. Dette betyr at det dør en kvinne av livmorhalskreft annethvert minutt.

Omtrent 300 nordmenn blir rammet av sykdommen hvert år, og hundre dør av sykdommen.

Eksplosjon av smittede
Mange får sykdommen etter å ha blitt smittet av humant papillomvirus (HPV), en virusgruppe som smitter gjennom samleie. Omtrent halvparten av alle kvinner er smittet av viruset, men langt fra alle blir syke.

Ekspertene snakker nå om en eksplosjon av smittede.

- Bare i Norge har økningen vært på rundt 1000 prosent i HPV-smittede fra 1970-1996, sier Ole-Erik Iversen, professor ved Kvinneklinikken ved Haukeland, ifølge en pressemelding.

Det er laget en vaksine mot krefttypen, og denne ble godkjent i USA i sommer og vil godkjennes i Europa i oktober.

Forrige uke lanserte Ian Frazer vaksinen i USA. Den vil få best virkning hvis den gis før jentene blir seksuelt aktive. Men også seksuelt aktive kvinner kan ta vaksinen.

- Den er trygg og kan hjelpe dem også, sier Frazer til Mozon.

Effektiv vaksine
Vaksinen skal være svært effektiv. Totalt 12 000 kvinner var testpersoner for vaksinen, inkludert 1700 norske kvinner.

- Dagens vaksiner som er under utprøving beskytter mot HPV-16 og HPV-18. Disse to virustypene står for 50-70 prosent av all cervix cancer i verden. Regner man med at 80 prosent av befolkningen vaksineres, vil vaksinen utrydde fra 40 til 50 prosent av livmorhalskreft i verden, sier Finn Egil Skjeldestad, seniorforsker ved SINTEF Helse.

Skjeldestad er forskningsleder i et prosjekt som skal utvikle en vaksine mot HPV.

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV. Derfor kan nesten alle kvinner som har hatt sex, få krefttypen. De aller fleste får viruset i løpet av sitt seksuelt aktive liv.

Det er ingen symptomer på viruset, og de færreste er klar over at de er smittet. Viruset kan oppdages ved celleprøve hos gynekolog. Hos de fleste forsvinner viruset etter noen måneder.

Her er syv råd som kan redde deg fra kreft.

 

Mozon.no, 07.09.2006