Vaksine mot influensa redder ikke liv

En gjennomgang av effekten av influensavaksine de siste 30 årene tyder på at den ikke beskytter eldre mennesker mot dødsfall.

Undersøkelsen er gjort av det nasjonale helseinstituttet i USA, og kommer til å skape forvirring blant eldre mennesker.

- Oppfatningen er at vi alle kommer til å dø hvis vi ikke tar influensavaksinen, sier studiens hovedforfatter, Lone Simonsen, til nyhetsbyrået AP.

- Kanskje det er litt overdrevet.

Hun mener studien bør få konsekvenser for det forebyggende arbeidet mot influensa, kanskje ved å utvide vaksineringen til skolebarn, som er gruppen som sprer mest influensavirus.

Ikke flere dødsfall
Dette året har det vært problemer med å få tak i nok vaksiner til alle i USA, så i 2004 vaksinerte 59 prosent av alle eldre amerikanere seg, mot 65 prosent i 2003. Basert på forskningen regner ikke Simonsen med å se noen økning av antall influensarelaterte dødsfall i år, noe hun sier ”kan bli sett på som gode nyheter”.

I USA har årlig vaksinering mot influensa vært anbefalt for personer over 65 år siden 1960-årene, og for folk over 50 siden 2000. Andel vaksinerte eldre har økt fra 20 prosent før 1980 til 65 prosent i 2001.

Simonsen og hennes kolleger fant ingen sammenheng mellom økt vaksinering og færre influensarelaterte dødsfall blant eldre. Analysen er justert for faktorer som at folk lever lengre, og at kraftigere utgaver av influensaviruset herjet på 90-tallet.

Forskerne sier eldre mennesker fremdeles bør vaksinere seg, men ikke trenger å få panikk hvis de ikke får tak i vaksine.

Studien er publisert i denne ukens utgave av det medisinske tidsskriftet Archives of Internal Medicine.

Blir syke likevel
I høst viste en undersøkelse fra Det Nordiske Cochrane-senteret at tre av fire som vaksinerer seg mot influensa blir syke likevel.

- Og da blir det tvilsomt om en såpass dårlig effekt er verdt å etterstrebe, sa lege og seniorforsker Asbjørn Hrbjartsson til den danske avisen Politiken den gangen.

I Norge anbefaler Nasjonalt Folkehelseinstitutt risikogrupper som eldre og hjerte- og lungesyke å vaksinere seg. De sier det sparer mange sykehusinnleggelser og dødsfall. Mellom 400.000 og 500.000 nordmenn vaksinerer seg mot influensa hvert år.

- Vaksinér skolebarn
I den amerikanske studien argumenterer professor Ira Longini og doktor Elizabeth Halloran fra Emory University for å vaksinere skolebarn i stedet for eldre mot influensa.

- Hvis vi virkelig vil kontrollere influensaen må vi endre strategien. Vi må vaksinere et stort antall skolebarn, sier Longini.

Longini og Halloran skriver at dersom 70 prosent av alle skolebarn ble vaksinert ville de eldre vært beskyttet uten å vaksinere seg.

Mozon.no, 15.02.2005