Vakre vinduer er også billigst

Tenker du på å skifte ut gamle vinduer for å spare strøm til vinteren? I så fall bør du tenke en stund til. DinSide har snakket med fagfolkene, og de gir entydig svar.

- Det er som regel lite lønnsomt å skifte ut de gamle vinduene, sier Morten Stige, forfatter av brosjyren ”Hvorfor ta vare på gamle vinduer?”, utgitt av Byantikvaren i Oslo. Stige arbeider i dag hos Riksantikvaren.

Sammen med ham og ENØK-senteret i Oslo, har DinSide sette nærmere på økonomien i å skifte ut vinduene i den gamle leiligheten din.

La oss si at du har en gammel leilighet med 6 slitne vinduer med tørr kitt og avskallet maling Vinduene er "T-post"- vinduer med inne-vindu, hvert av dem på 2 kvm.

Varmeisolasjon måles i U-verdi. I følge Stige, har sannsynligvis vinduene i leiligheten din en U-verdi på ca 4,0. Byggeforskriften fastsetter dagens krav til varmeisolasjon i nye vinduer til en U-verdi på 1,6.

I følge driftssjef Peder Ole Brubakk i ENØK, vil du spare ca 2800 kWh hvis du skifter ut alle de gamle vinduene dine med flunkende nye som tilfredsstiller dagens krav til varmeisolasjon.

En normal strømpris i dag er ca 40 øre pr kWh – dersom vi inkluderer både nettleie og strøm. Dette skulle tilsi at du sparer 1120 kroner i året på å skifte ut alle vinduene.

Så ser vi på investeringen i nye vinduer. Antakelig vil det koste deg 10 – 12 000 kroner pr vindu, med mindre du gjør jobben selv. Dette høres kanskje mye ut, men med etterarbeidet som nesten alltid oppstår fordi det skjer avskallinger osv både inne og ute, er dette et nøkternt anslag, i følge Stige.

Setter vi investeringskostnaden til 66.000 kroner, gir dette ca 3.300 kroner pr. år i rentekostnader etter skatt, altså det tredoble av summen du har spart i strøm.

I regnestykket har vi ikke tatt hensyn til verdiforringelsen av vinduene over tid. Av byantikvarens brosjyre går det frem at levetiden til nye vinduer er på 20 – 30 år, mens 100 år gamle vinduer er laget av trematerialer som etter renovering vil ha en levetid på ytterligere 100 år. I stedet for å skifte ut vinduene kan du velge å restaurere de gamle. Ved å bruke energiglass på innerste vindu samt gode tetningslister, hevder fagfolkene at du kan oppnå tilnærmet samme U-verdi som nye vinduer.

- Det er ikke for å spare penger at man skifter ut gamle vinduer, sier Brubakk.

Og det kan vi antakelig si oss enige i.