Uvanlige penger

Penger er ikke bare penger.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tenk deg å få en bot på 11 muslingeskjell. Ja, i dag kan du le av det. Men det kunne fortidens mennesker ikke.

For før man begynte å smelte metall om til mynter, og lage sedler av papir, måtte man bruke andre ting som betalingsmiddel.

Jernspande i bryllupsgave

Hva som var et gjengs betalingsmiddel, avhang av hvor i verden du bodde.

Penger av sten, fra Yap i Stillehavet.
Penger av sten, fra Yap i Stillehavet. Vis mer

I 1800-tallets Afrika, for eksempel, var det vanlig å gi en jernspade som inngift i forbindelse med bryllup. I Kina har man også sett at jernspader har blitt benyttet som betalingsmiddel.På Øya Yapp i Stillehavet hadde "pengene" et noe annet format. Her brukte man nemlig store stenskiver av kalksten som betalingsmiddel. Stenene kunne være opp til fire meter i diameter. De må ha hatt noen tjukke lommebøker på den tiden!

Mat og penger

I Etiopien i Afrika anvendte man helt frem til 1920-tallet salt som betalingsmiddel. Men saltet ble også benyttet i matlagningen, og var på mange måter et tegn på rikdom.

Små muslingeskjell ble benyttet som penger for om lag 3.500 år siden i Kina. I Indien brukte man dem fra 900 og til 1700-tallet, i Thailand på 1600-tallet og i Afrika på 1800-tallet.

Også ulike kledningstyper, laget av stoff eller perler, har gjennom historien vært brukt som nåtidens mynter og sedler.

Men likt for alle betalingsmidlene var at man hadde strenge regler for hva tingene var verdt.