Utvikler bedre medisin mot brystkreft

En brystkreftmedisin som er mer effektiv og har færre bivirkninger enn dagens behandling blir utviklet av norske forskere.

Disse medisinene, som blir kalt aromatasehemmere, reduserer risikoen for at pasientene får tilbakefall og øker dermed sjansene for overlevelse.

De norske forskerne har testet et av midlene, exemestane, og resultatene viser at medisinen gir færre bivirkningen enn de som brukes i dag.

Professor Per Eystein Lønning ved Haukeland Universitetssykehus og hans kolleger har gjort en dybdestudie med 147 kvinner.

Halvparten fikk den nye medisinen mens resten fikk placebo. I tillegg fikk alle den medisinen som vanligvis brukes i dag. Kvinnene hadde nettopp blitt operert for brystkreft da de startet på behandlingen, og de ble fulgt i to år.

Etter to år var resultatene langt bedre hos pasientene som også hadde fått exemestane. Tilbakefallprosenten var lavere og helbredelsesprosenten høyere enn hos pasientene i kontrollgruppen.

Lønning regner med at den nye hormonhemmeren kan være på det norske markedet i løpet av året, men før det kan sluses gjennom godkjenningsapparatet til Statens legemiddelverk skal forskerne analysere bivirkningene nærmere.

Det er mistanke om økt risiko for bruddskader blant pasientene fordi østrogeneffekten på ben uteblir. Studien viste at bentettheten går noe ned og kolesterolet endres.

Medisinene kan bare brukes av kvinner som er ferdige med overgangsalderen, noe 70-80 prosent av alle brystkreftpasientene er, og de er laget for bruk etter brystkreftoperasjon.

Brystekreft er en av de vanligste kreftformene blant kvinner, med over 2500 nye tilfeller i Norge hvert år.

Resultatene av studien ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The New England Journal of Medicine i begynnelsen av mars. Tre legemiddelfirmaer har finansiert forskningen.

 

Mozon.no, 19.06.2004