Utleier har krav på rette selv

Seriøse utleiere vil selvsagt rette manglene selv, og kan gjøre det - selv om du er aldri så nevenyttig

Utleieren kan kreve å rette påberopte mangler, det vil jo normalt lønne seg for ham. Har du en seriøs utleier vil dette altså være en gunstig løsning. Husk at utleier også kan kreve å få rettet mangler som du ikke har klaget på. Han har jo en egeninteresse i at hans utleieobjekt skal være så bra som mulig.

Det eneste som stopper utleiers rett til å reparere manglene er at det vil medføre en vesentlig ulempe for deg som leier. Må du flytte ut i flere uker fordi utleier vil reparere badet kan det være en vesentlig ulempe.