Ute til lunsj

TIDSBRUK: Tid er penger, men hva bruker du tiden din til? Nye tall avslører hvor du er og hva du gjør i løpet av dagen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

De tre hovedkonklusjonene i den store tidsbruksundersøkelsen fra SSB er klare:

Men hva ligger bak tallene?

6 ½ time til fritidsaktiviteter

Befolkningen i alderen 9-79 år bruker i gjennomsnitt i underkant av 10 ½ time på personlige behov per døgn, inkludert helger og feriedager. Vi bruker omtrent 6 ½ time på fritidsaktiviteter, omtrent 3 ½ time på inntektsgivende arbeid, knapt 4 timer på husholdsarbeid og ¾ time på utdanning.

De dagene vi er på arbeid, bruker vi i gjennomsnitt i overkant av 8 timer på dette. Når vi studerer, bruker vi i underkant av 6 timer til dette per dag.

Tid til husarbeid halvert

Tida de som daglig utfører husarbeid som matlaging, oppvask og rengjøring bruker på det er halvert fra 1971 til 2000.

Husarbeidet har gått kraftig ned blant både yrkesaktive og ikke-yrkesaktive kvinner. Likevel er det kvinner som gjør mest av nesten alle typer husarbeid. Også blant barna er det i større grad jenter enn gutter som utfører husarbeid.

Flere menn lager mat

Flere tar del i matlagingen i 2000 enn tidligere. Dette skyldes at menn i sterkere grad er med på det. I alle aldersgrupper lager flere mat nå enn før, men tiden vi bruker når vi lager mat har sunket. Færre kvinner tar oppvasken og gjør rent per dag i 2000 enn tidligere. De som utfører disse typer arbeid en gjennomsnittsdag bruker dessuten noe mindre tid på dette nå enn før.

Flere går i butikken

Mellom 1980 og 2000 har det vært en betydelig økning i andelen av befolkningen som bruker tid til kjøp av varer og tjenester per dag. Dette gjelder begge kjønn, men i særlig grad menn. Flere gjør innkjøp både på hverdager og i helgen, men søndag er fremdeles en nokså handlefri dag.

Mindre tid til måltider


Vi bruker noe mindre tid til måltider i 2000 enn i 1971. Denne nedgangen gjelder alle aldersgrupper og begge kjønn. Personer i alderen 16-24 år er de som bruker minst tid til måltider. Vi bruker mer tid til måltider i helger enn på hverdager.

Tiden vi bruker til nattesøvn har endret seg temmelig lite fra 1971 til 2000. Det er gifte/samboende med barn som får minst nattesøvn per døgn, mens barn er de som sover mest.

Økt fritid for begge kjønn

Både for menn og kvinner har tiden brukt til fritidsaktiviteter økt de siste 30 årene. Økningen gjelder alle aldersgrupper. Ikke-yrkesaktive kvinners fritid har økt mer enn både yrkesaktive kvinners og yrkesaktive og ikke-yrkesaktive menns fritid. Fritiden har økt på alle dager unntatt søndager.

Personer i aldersgruppen 25-44 år har minst tid til fritidsaktiviteter. Til gjengjeld har de den lengste arbeidstiden.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!