Utdanning gir bedre hukommelse

Dersom du bruker mange år på utdannelse kan det beskytte mot alderrelatert svikt i hukommelsen.

Selv om mye av læringen virker unyttig og du helst vil ut i jobb så fort som mulig, er ikke det nødvendigvis den beste løsningen. En ny undersøkelse viser at desto mer utdanning du har, jo mer aktiv vil hjernen din være når du blir gammel.

Studien viser at unge voksne og eldre har motsatt hjernemønster ved hukommelsesoppgaver ut i fra utdannelsesstatus. For eksempel blir aktiviteten i fremdelen av hjernen brukt mer i hukommelsesoppgaver blant høyt utdannede eldre og mindre utdannede unge.

Forskerne mener resultatet viser at noen år med utdannelse kan hjelpe hjernen med å hindre normal nedgang i hukommelsesfunksjonen. En gruppe med 14 unge voksne mellom 18 og 30 år og mellom 11 og 20 års utdannelse ble sammenlignet med 19 personer over 65 år med opptil 21 års utdannelse. Hver av gruppene ble testet gjennom en rekke hukommelsesøvelser mens hjernene ble skannet. De eldre gjorde det ikke overraskende dårligere på testen, men de med lengst utdannelse gjorde det bedre enn de med mindre skolegang. Måten hjernen arbeidet på var ulik i de to gruppene.

- Mange studier har nå vist at den frontale aktiviteten er større blant eldre, sammenlignet med unge. Vårt arbeid antyder at denne effekten er relatert til utdannelsesnivået blant de eldre deltakerne, sier forsker Cheryl Grady til WebMD.

Mozon.no, 29.03.2005