Usikker vinter for strømkunder

Ha bufferen klar til strømregningen i februar! Nå er det enda mer usikkert hva som skjer med prisene over nyttår.


Ivrige i tjenesten overfor våre lesere, besøkte vi i går den nordiske strømbørsen Nordpools hjemmeside, for å se hva markedet forventer over nyttår.

Stor var derfor skuffelsen da vi bare kunne finne Euro-priser på såkalte "futures" fra og med første nyttårsdag. Futures-prisene forteller hva handlende på strømbørsen betaler i dag for strømleveranser frem i tid, og er derfor en god indikator på hva vinteren kan by på av priser. Fram til nyttårsaften, opererer både vi og NORDPOOL med priser i norske kroner.

Usikker vinter for strømkunder


- Ja, det stemmer det. Fra nyttår skjer all handel hos oss i Euro, forteller informasjonsdirektør Knut Lockert i Nordpool til DinSide.

DS: Hvorfor det, når verken Sverige, Danmark eller Norge er tilknyttet Euroen?

KL: - Riktignok er vi er nordisk strømbørs, men den finansielle handelen hos oss skjer med aktører over hele Europa.

DS: Har vi noen grunn til å tro at dette vil påvirke de norske strømprisene på nyåret?

- Norske aktører, som hittil har handlet i norske kroner, vil for første gang fra nyttår oppleve valutarisiko knyttet til sine kjøp og salg. Men dette er jo profesjonelle aktører, som har finansielle verktøy for å håndtere valutarisiko, og jeg har ikke inntrykk at de ser på dette som et problem, sier Lockert, som mener at det ikke er grunn til å tro at en overgang til euro skulle påvirke kraftprisen.

14 prosent dyrere?


Regner vi med dagens Euro i forhold til norske kroner, kan det se ut som om strømgrossister tror at prisene i begynnelsen av februar vil ligge omtrent 14 prosent høyere enn i dag. Men for en som har sin økonomi hovedsakelig i norske kroner, er dette anslaget svært usikkert, ettersom vi ikke vet hva som kan skje med vekslingskursen de neste ukene.

Valutarisikoen som innføres fra januar føyer seg inn i rekken av usikkerhetsmomenter som vi strømforbrukere er nødt til å forholde oss til. Fra før av har vi stor usikkerhet om både temperaturer og nedbøsmengder i vinter. I tillegg, har vi usikkerheten om hva prisene på alternativene til vannkraft, både i Norge og i resten av Europa, vil bli i årets første måneder. Hvorfor prisene på olje og gass betyr noe for strømprisene kan du lese mer om hvis du trykker her.

Vårt råd til deg som fremdeles har penger igjen etter julehandelen er: sett av en buffer til strømregningen over nyttår. Hvor stor den blir, tør i alle fall ikke vi å spå noe om.

Trykk her, og finn din strømavtale og leverandør med vår strømkalkulator.