Usann forskning

En sørkoreansk forsker hevdet at han hadde klonet menneskeceller. Det var løgn.

Det hender studier blir motbevist. Løgn i studierapporten ser vi derimot ikke like ofte. Nå har det skjedd i to tilfeller.

Rapportene var av samme mann: Hwang Woo-suk fra Sør-Korea. Han har tidligere vært en anerkjent forsker ved Seoul National University. Nå er den tiden forbi.

Hwang påstår å ha klonet stamceller fra menneskefostere. Forskerne har imidlertid ingen beviser på å ha klonet menneskeceller, og en gruppe på ni fra Hwangs universitet har jobbet for å finne sannheten. Gruppen beskriver tilfellet som skandaløst.

Det ble skrevet to rapporter om kloning av menneskeceller. Begge ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Science.

Da rapportene ble presentert, fikk de stor oppmerksomhet. Funnene ga håp for fremtidig forskning på stamceller. Men ingen celler var å finne.

Gjennom DNA-analyser fikk gruppen bevist at den klonede hunden faktisk var klonet. Hunden var en afghansk mynde ved navn Snuppy.

Statsadvokaten i Sør-Korea vil muligens undersøke saken nærmere.

 

Mozon, 11.1.2006