UPC: Den nye monopolisten

“UPCs telefontilbud bryter Telenors monopol”, skryter UPC – men i stedet har de opprettet sitt eget monopol. Ved å nekte sine kunder å bruke billigere operatører, kupper de kundene - samtidig som de bryter reglene.

På sine egne nettsider sier UPC at deres abonnementspris er 20% billigere enn Telenors. For deg som ringer mye er det likevel prisen per samtale som er viktigst, og her er det faktisk flere teleleverandører som tilbyr langt billigere tellerskritt enn UPC.

Trykk her for å finne de billigste tellerskrittene.

For å redusere telefonregningen er det derfor viktig for telekundene til UPC å kunne legge inn et fast forvalg til en annen operatør.

Per i dag er imidlertid ikke dette mulig hos UPC, og grunnen skal være ”tekniske begrensninger”.Dette gjelder for øvrig også de av UPCs kunder som surfer på internett via telefonlinjen.

God butikk for UPC

UPCs telenett kan i dag brukes av 75.000 husstander, men telekundene hos UPC kan altså ikke bruke forvalg til andre operatører.

Da Telenor ble presset av Post og teletilsynet til å innføre fast forvalg på fasttelefoni, var dette et svært viktig instrument for å bedre konkurransen på markedet.

Spørsmålet blir imidlertid om de kun har erstattet en monopolist med en annen.

UPC bryter reglene

- Det framgår klart av Offentlignettforskriften at tilbydere av offentlig telefontjeneste skal gi forbrukeren mulighet til å velge andre teleoperatører, bekrefter Kari Løchen hos Post og teletilsynet.

- Post og teletilsynet kan likevel gjøre unntak for dette, på grunn av tekniske eller økonomiske forhold. UPC har imidlertid ikke bedt om noe slikt unntak, og har altså ikke lov til å nekte sine kunder fast forvalg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi vil derfor kontakte UPC, og be om at vilkårene endres, avslutter Løchen.

Kommer snart, sier UPC

UPC: Den nye monopolisten

Som nevnt ovenfor hevder UPC at de ikke kan tilby kundene sine fast forvalg på grunn av ”tekniske begrensninger”.

- Ja, det stemmer det, bekrefter supportavdelingen til UPC. Grunnen er at UPC har analoge linjer, mens flere av de andre teleoperatørene har digitale. Disse er per i dag ikke kompatible.

Vi jobber imidlertid med saken, og regner med at våre digitale linjer åpnes i løpet av våren 2002.