Unoterte aksjer

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Et annet lurt tips kan være å kjøpe aksjer som ikke er børsnotert, sier advokat og avdelingsdirektør i Skattebetalerforeningen, Tore Fritsch.

Ifølge Fritsch verdsettes de unoterte aksjene nemlig veldig lavt i forhold til deres verdi. Bare 65 prosent av selskapets skattemessige formuesverdi danner grunnlaget for ligningstaksten til aksjene.

Selskapets skattemessige formuesverdi er det samme som nettoformuen til selskapet, populært betegnet som ”slakteverdien”.

Selv om unoterte aksjer er en lur måte å redusere formueskatten på, er det likevel viktig å være klar over den risikoen som er forbundet med å investere sparepengene sine i mindre, og ofte litt usikre bedrifter.