Unødvendig barne- forsikring

Vesta tilbyr syke og funksjonshemmede barn forsikring mot ni utvalgte sykdommer. Men flere av dem er typiske voksensykdommer.

Det er Dagsavisen som skriver om Vestas noe underlige forsikringstilbud. De ni sykdommene er nemlig svært sjeldne å se hos barn. De ni er:

 • Leddgikt
 • Cystisk fibrose
 • Kronisk tykktarmsbetennelse
 • Multippel sklerose
 • Kreft
 • Nyrelidelser
 • Kronisk tarminflammasjon
 • Utviklingsfeil i ryggen med skoliose
 • Brannskader
 • Den nye forsikringen er en tilleggsdekning til barneulykkeforsikringen, og gir rett til en engangserstatning på 300.000 kroner ved endelig stilt diagnose av en av de ni sykdommene. I tillegg dekkes dagpenger ved sykehusopphold, utgifter til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig.

  Men hvor sannsynlig er det at barnet ditt rammes av en av de ni sykdommene?

  Ifølge Norsk Revmatikerforbund er det 100-150 barn som hvert år rammes av leddgikt. Norsk senter for cystisk fibrose forteller at det hvert år er 8-9 barn som rammes av sykdommen. Kroniks tykktarmebetennelse rammer vanligvis personer mellom 20 og 40 år. En diagnose på multippel sklerose blir vanligvis stilt når man er mellom 20 og 40 år. Kreftregisteret forteller at hvert år får 150 norske barn kreft.

  Informasjonssjef i Vesta, Ingrid Holm Svendsen, erkjenner overfor Dagsavisen at de ni sykdommene sjelden rammer de yngste barna, men påpeker at forsikringen gjelder til barnet er 20 år.

  Kilde: Dagsavisen