Unngå rentesjokk

Det evige spørsmålet: Bør du binde renten, eller la være? Vi har sjekket med ekspertene.

[Ugjyldig objekt (NAV24824)]

Sentralbanksjefen i Norges Bank har uttalt at den neste renteendringen like gjerne kan bli en renteoppgang som en rentenedgang.

Ekspertene er like vaklende i troen. Noen tror at renten vil bli kuttet i løpet av året, og andre tror at den vil bli satt opp. Forvirringen er med andre ord total.

Mandag denne uken kom Statistisk Sentralbyrå med statistikk som viser at konsumprisindeksen har steget med 4,3 prosent det siste året.

Dette er mye høyere enn ønsket om 2,5 prosent som finansministeren uttalte for om lag en måned siden. Neste onsdag er det rentemøte i Norges Bank, og vi i DinSide Økonomi tror at det er sannsynlig at den høye inflasjonen vil medføre at sentralbanksjefen velger å sette opp renten.

Forvirret rentemarked

Ved å klikke på lenken øverst til høyre får du en oversikt over en del bankers fastrentetilbud på boliglån.

Det er en svært liten andel av de norske bankene som tilbyr fastrentelån. Dette har sammenheng med at det norske markedet består av mange små sparebanker, og at disse ikke har hatt tradisjon for fastrentelån.

Listen viser det normale, nemlig at de fleste bankene har en høyere rente på fastrentelån enn på lån med flytende rente. Men som du vil se er det også noen banker som har en lavere rente på fastrentelån enn på lån med flytende rente.

Er lånet tungt å bære, bør du kanskje vurdere disse.

Alle bankene opererer i samme obligasjonsmarked, og har derfor i utgangspunktet mulighet til å tilby kundene sine like vilkår. Forskjellene i tilbudene er derfor et utslag av at bankene tar inn ulike fortjenester. Og det er for så vidt ikke annerledes enn at bankene også opererer med ulike vilkår for flytende boliglånsrenter.

Store forskjeller

Fastlånsrentene varierer med 0,83 prosentpoeng for et lån innen 80 prosent av boligens verdi. Billigste fastlånsrente har Evenes-Ballangen Sparebank med en effektiv rente på 8,16 prosent for et lån på en million kroner innen 60 prosent av boligens verdi.

Dyreste lån har Gjensidige NOR Sparebank med en effektiv rente på 9,43 prosent innen 80 prosent.

Klikk her for å se boliglånsrentene.

Vær oppmerksom på at dette ikke er noen komplett liste over fastrentelån i Norge.

Ren og skjær flaks

Skal du tjene penger på en rentebinding, må du ha flaks.

Sett over en lang tidsperiode vil det koste å binde renten. Rentebinding må forstås som en ekstra forsikring for å sikre nattesøvnen. For dette ønsker bankene naturligvis en premie. Kommer du ikke i en økonomisk klemme hvis renten stiger noen få prosentpoeng, er det altså lurest å beholde den flytende renten.

- Historisk sett har det vist seg at det lønner seg å ha flytende rente, sier Tore Westhrin som er informasjonssjef i K-Bank.

Westhrin påpeker at 90 prosent av kundene i K-Bank har lån med flytende rente, og at bare om lag 10 prosent har valgt fast rente.

I enkelte tilfeller har folk tjent penger på binde renten. Blant annet var det noen av Husbankens kunder som for noen år siden hadde flaks og bandt renten på 5,5 prosent. Siden har renten gått opp med om lag 2 prosentpoeng.