Unngå reklamen

Fra i morgen kan du anmelde de som sender deg reklame på e-post og mobiltelefon. Pågående telefonselgere må du fortsatt reservere deg mot i Reservasjonsregisteret.

Dette skyldes nye endringer i Markedsføringsloven. Endringene trer i kraft i morgen 1. mars. Loven sier heretter at:

Adressert reklame

 • Selskaper må ha ditt samtykke på forhånd om de skal sende deg reklame på e-post, mobiltelefon eller telefaks. Dette gjelder også annen adressert reklame. Loven sier her:

  "Det er forbudt i næringsvirksomhet uten mottakerens forutgående samtykke å rette markedsføringshenvendelser til forbrukere ved hjelp av telekommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, tekstmelding til mobiltelefon, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin)."

  - Her skal det være unødvendig å reservere seg i Reservasjonsregisteret. Markedsføringsloven er uttømmende. Likevel skader det ikke å reserver seg også mot reklame på e-post og mobiltelefon, sier kontorsjef Magne Eek ved Forbrukerombudet.

  Telefonsalg

 • Det gjelder ikke for telefonsalg. For å unngå å få telefonselgere på tråden, må du altså reservere deg i Reservasjonsregisteret. Loven sier:

  "Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder likevel ikke for markedsføring der forbrukeren kontaktes muntlig ved hjelp av telefon."

  Uadressert reklame

 • Har du reservert deg mot uadressert reklame hos Posten, er det nå et lovbrudd å gi deg slik reklame i postkassa. Loven lyder:

  "Det er forbudt i næringsvirksomhet å levere ut eller å gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette.... Innstikk, som er omfattet av redaktøransvaret, i aviser og andre trykksaker, anses ikke som uadressert reklame etter denne bestemmelsen."

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  - Barne- og familiedepartementet gikk opprinnelig inn for at endringene også skulle gjelde reklamebilag i avisene. Stortinget gikk mot det, antagelig etter intens lobbyvirksomhet, sier Eek.

  Straff

 • De som bryter loven, kan nå straffes strengere. Loven sier:

  "Den som forsettlig overtrer denne lov eller vedtak som er gjort i medhold av denne lov, straffes med bøter, fengsel i inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. Medvirkning straffes på samme måte."

  Det samme gjelder uaktsom overtredelse.

  - Lovens bestemmelse om fengselsstraff har aldri vært anvendt. Vi har i stedet benyttet forbudsvedtak og tvangsgebyr. Nå er strafferammen økt fra tre til seks måneders fengsel. Jeg ser for meg at vi kan ta i bruk dette ved grovere overtredelser og når det ikke nytter med tvangsgebyr, sier Magne Eek ved Forbrukerombudet.

  Les vår tidligere artikkel om Reservasjonsregisteret.