Unngå de farlige kausjonsfellene

Skriv ut denne artikkelen og bruk den som huskeliste før du signerer kausjonsavtalen!

Det aller beste er selvsagt å ikke kausjonere i det hele tatt. Allikevel føler nok mange et sterkt press, for eksempel når avkommet er på boligjakt. Et mulig kausjonsansvar ligger ofte langt fram i tiden og virker utenkelig. Dessverre er det ofte her faren ligger.

Økonomiske nedgangstider, arbeidsløshet og skilsmisser er bitre økonomiske realiteter som rammer mange, og som også kan ramme deg. Husk: Ikke kausjoner før du er sikker på at du kan makte å innfri kausjonsansvaret.

Vurder din egen økonomi

Det første du må gjøre er selvsagt å vurdere din egen økonomiske situasjon. Vil du klare å innfri ditt kausjonsansvar uten å måtte selge alt du eier? Er du for eksempel sikret en fast inntekt framover?

Det sier seg selv at det er utrolig bittert å måtte flytte fra en hardt ervervet enebolig til en liten leilighet fordi du ikke klarer å innfri kausjonsansvaret. Ikke utsett deg selv for en slik risiko!

Vurder låntakers økonomi

Forsikre deg om at låntageren har en ordnet økonomi. Husk, det er jo ikke uten grunn at långiver har bedt om ekstra sikkerhet i form av en kausjon. Det betyr faktisk at de ikke har funnet låntager kredittverdig nok. Spørsmålet blir derfor om du bør stille din egen vurderingsevne av låntagers økonomiske situasjon foran långivers skjønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du bør altså være kritisk til din egen kunnskap: Kan du nok om dette til å treffe avgjørelsen selv? Ta også høyde for uforutsette utgifter: Hvordan vil for eksempel din økonomiske situasjon bli hvis du kræsjer bilen?

Personlige forhold

Ditt personlige forhold til låntageren er viktig. Du må selv vurdere hvor stabilt forholdet til den du kausjonerer for vil være i kausjonsperioden. Kausjoner aldri for noen du ikke kjenner svært godt. Kausjonsansvaret vil jo som regel ikke opphøre før hele lånet er nedbetalt. Dette kan ta svært lang tid, spesielt ved boliglån.

Hva du IKKE må gjøre

Ikke kausjoner for gammel gjeld. Låntager har jo her allerede vist at han ikke har økonomisk styring. Du bør derfor avstå fra å kausjonere for gammel gjeld.

Ikke kausjoner for næringsformål. Det kan da fort bli store beløp, og som privatperson er det lett å miste oversikten.

Selve kausjonsavtalen


Kausjon er et område preget av lite lovregulering. Det er derfor særlig viktig at kausjonsavtalen er klar og tydelig, og sikrer en viss likeverdighet mellom långiver og kausjonist.

En kausjonsavtale må være skriftlig. De fleste finansinstitusjoner opererer her med standardkontrakter. Da bør du imidlertid være på vakt! Standardkontraktene bærer ofte preg av å sikre långivers interesser og du bør derfor prøve å få med følgende punkter:

  • Be alltid om simpel kausjon. Dette er det ikke alltid like lett å få gjennomslag for. Ofte er imidlertid långiver svært interessert i å gi lån. Å gi et lån med en simpel kausjon er derfor ofte bedre enn å ikke gi lån i det hele tatt. Dette bør du utnytte!
  • Opplysningsplikt før inngåelse av kausjonsavtale. Långiver skal opplyse om de lån og kreditter kausjonen skal omfatte.
  • Kausjonen bør alltid være begrenset til et maksimumsbeløp og i tillegg være tidsavgrenset. For eksempel: Jeg kausjonerer for 250.000 kroner for en periode av 5 år regnet fra underskrivelsesdato.
  • Sørg for at kausjonsansvaret er begrenset til et bestemt formål. Skal du kausjonere for et boliglån vil du helst ikke oppleve at kausjonsansvaret en vakker dag også omfatter låntagerens nye sportsbil.
  • Sørg for at kausjonen ikke omfatter renter, provisjon og gebyrer. Hvis ikke denne begrensningen tas med vil du som kausjonist lett bli ansvarlig for ubetalte renter av lånet og omkostninger ved inndrivelsen, i tillegg til selve lånebeløpet!
  • Kontroller om det er tegnet gjeldsforsikring. Gjeldsforsikring er en form for personforsikring, og betales som regel ut ved låntagers død og ved uførhet. Er det tegnet gjeldsforsikring og forsikringstilfellet inntrer, må du få med at kausjonsansvaret skal reduseres i samme utstrekning som om låntageren selv hadde foretatt betalingen. Forsikringsselskapet skal da ikke kunne kreve regress av deg som kausjonist. Dette vil med andre ord si at når forsikringstilfellet inntrer så skal gjeldsforsikringen utnyttes før kausjonsansvaret.
  • Sørg for at långiver sender varsel (i rekommandert sending) ved låntagers mislighold av låneavtalen. Dette gjør det lettere for deg når du skal passe på at låntager oppfyller sine forpliktelser. Jo tidligere et mislighold blir konstatert, jo lettere er det å hjelpe låntager inn på "den rette sti".

Ved innfrielse av kausjonsansvaret.

Hvis du som kausjonist må innfri lånet, vil du ha krav på tilbakebetaling fra låntageren. Dette kalles regressrett.

Når kausjonisten innfrir, blir han dermed selv kreditor i forhold til hovedskyldneren. Det innebærer at låntager må betale restgjelden og eventuelle renter til deg. I tillegg vil du som regel tre inn i de øvrige sikkerheter långiver hadde mot låntager. Et praktisk eksempel er her at kausjonisten trer inn i långivers pant i låntagers faste eiendom.

Dessverre er dette ofte fattigmanns trøst. Låntageren har som regel ikke penger, og ditt regresskrav vil derfor i realiteten være uten verdi. Ofte er det heller ikke like lett å stå hardt på sitt krav dersom det er familiemedlemmer som sitter på andre siden av bordet.

Vær deg derfor ditt ansvar bevisst og tenk deg nøye om før du kausjonerer.

Vil du vite mer om hva en kausjon egentlig er kan du lese denne 2390 TARGET="_top">artikkelen.