Unge kvinner tisser også

Det er ikke bare eldre kvinner som har inkontinens. Det er også mange ungekvinner som sliter med dette, men kun få tilbys behandling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Unge kvinner tisser også i buksene. Inkontinens er tradisjonelt ansett for å være et problem for eldre kvinner, men en ny dansk undersøkelse foretatt av oestrogen.dk viser at også flere unge kvinner sliter med problemet - i større eller mindre omfang.
Hver tredje kvinne er inkontintent Ifølge den danske undersøkeksen, hvor 501 kvinner i alderen 20 til rundet 50 deltok, opplever hver tredje kvinne å lekke urin minst en gang i uken. 57 av de spurte kvinnene opplever problemet hver dag.

Kun få tilbys behandling
Overraskende viser undersøkelsen også at mer enn en fjerdedel av de kvinner som går til lege med problemet, ikke blir tilbudt noen form for behandling. 50% for allikevel beskjed om å trene bekkenbunnen, mens kun 3,4% blir tilbudt en såkalt TVT-operasjon som kan kurere inkontinensen, hvis andre behandlinger ikke virker.

Legene gjør for lite
Inkontinens er tydeligvis fremdeles veldig tabubelagt og blir langt ifra tatt alvorlig nok, verken av legene eller av kvinnene selv. Kun 15% oppsøker lege med problemet. Undersøkelsen viser også at kun de færreste kvinner kjenner til TVT-operasjonen. Bekkenbunnsøvelsene (69%) og bind (26%) er behandlingsformene de fleste tyr til.

Ta det alvorlig!
At så mange av de spurte kvinnene kjenner til bekkenbunnsøvelsene, er absolutt positivt, ettersom det kan forebygge og begrense inkontinens i 50 til 70 prosent av tilfellene. Men bekkenbunnsøvelser er ikke alltid nok. Derfor er det spesielt viktig at både kvinner og leger blir kjent med de øvrige behandlingmulighetene, og ikke minst tar problemet alvorlig. Inkontinens er utrolig begrensende for dem det rammer, og det kan hurtig komme til å fylle hele tilværelsen - det må det ikke få lov til!

Aldersfordeling i inkontinensundersøkelsen:
63,5% var mellom 20 og 39 år, 25,5% var mellom 40 og 49 år, mens kun 11% hadde rundet 50 år.
Resultat:
-Hver tredje kvinne opplyste at hun lekker urin minst en gang i uken.
-Hver tiende kvinne lekker urin daglig.
-Kun 15% har snakket med lege om problemet.
-En tredjedel begrunner det manglende legebesøket med at det enten er pinlig
eller tror at det er noe de må lære seg å leve med.
-Hver tredje kvinnesom gikk til lege ble ikke tilbudt behandling.
-Halvparten av de kvinner som gikk til lege med problemet ble tilbudt
bekkenbunnstrening.
-Kun 3,4% ble henvist til operasjon.
-Hver tiende kvinne fikk beskjed om å bruke bind eller bleie.
-Kvinners kjennskap til behandlingsformer er størst når det gjelder
bekkenbunnstrening.
-Under 2% vet at stressinkontinens kan behandles med en operasjon.

Mozon understreker at undersøkelsen er gjort på danske kvinner og at tallene
i Norge ikke nødvendigvis er de samme.
(kilde: oestrogen.dk)

Mozon.no