Unge kvinner tisser også

Det er ikke bare eldre kvinner som har inkontinens. Det er også mange unge kvinner som sliter med dette, men kun få tilbys behandling.

Unge kvinner tisser også i buksene. Inkontinens er tradisjonelt ansett for å være et problem for eldre kvinner, men en dansk undersøkelse foretatt av oestrogen.dk viser at også flere unge kvinner sliter med problemet .

Hver tredje kvinne er inkontintent, Ifølge den danske undersøkeksen, hvor 501 kvinner i alderen 20 til rundet 50 deltok. Hver tredje kvinne opplever å lekke urin minst en gang i uken. 57 av de spurte kvinnene opplever problemet hver dag.

Kun få tilbys behandling
Overraskende viser undersøkelsen også at mer enn en fjerdedel av de kvinner som går til lege med problemet, ikke blir tilbudt noen form for behandling. 50 prosent får allikevel beskjed om å trene bekkenbunnen, mens kun 3,4 prosent blir tilbudt en såkalt TVT-operasjon, som kan kurere inkontinensen hvis andre behandlinger ikke virker.

Legene gjør for lite
Inkontinens er fremdeles veldig tabubelagt og blir langt ifra tatt alvorlig nok, verken av legene eller av kvinnene selv. Kun 15 prosent oppsøker lege med problemet. Undersøkelsen viser også at kun de færreste kvinner kjenner til TVT-operasjonen. Bekkenbunnsøvelsene (69%) og bind (26%) er behandlingsformene de fleste tyr til.

Ta det alvorlig!
At så mange av de spurte kvinnene kjenner til bekkenbunnsøvelsene, er absolutt positivt, ettersom det kan forebygge og begrense inkontinens fra 50 til 70 prosent av tilfellene. Men bekkenbunnsøvelser er ikke alltid nok. Derfor er det spesielt viktig at både kvinner og leger blir kjent med de øvrige behandlingmulighetene, og ikke minst tar problemet alvorlig. Inkontinens er utrolig begrensende for dem det rammer, og det kan hurtig komme til å fylle hele tilværelsen.

Aldersfordeling i undersøkelsen
I undersøkelsen var 63,5% var mellom 20 og 39 år, 25,5% var mellom 40 og 49 år, mens kun 11% hadde rundet 50 år.

Resultatene viser at:

- Hver tredje kvinne opplyser at hun lekker urin minst en gang i uken.

- Hver tiende kvinne lekker urin daglig.

- Kun 15 prosent har snakket med lege om problemet.

- En tredjedel begrunner det manglende legebesøket med at det enten er pinlig
eller tror at det er noe de må lære seg å leve med.

- Hver tredje kvinne som går til lege blir ikke tilbudt behandling.

- Halvparten av kvinner som går til lege får tilbud om bekkenbunnstrening.

- Kun 3,4 prosent blir henvist til operasjon.

- Hver tiende kvinne får beskjed om å bruke bind eller bleie.

- Kvinners kjennskap til behandlingsformer er størst når det gjelder
bekkenbunnstrening.

- Under 2 prosent vet at stressinkontinens kan behandles med en operasjon.

Mozon understreker at undersøkelsen er gjort på danske kvinner og at tallene
i Norge ikke nødvendigvis er de samme.

 

Mozon.no, 11.05.2006