Ungdom søker ikke hjelp

Få ungdom søker hjelp for sine psykiske plager. Det viser en helseundersøkelse av 15-16 åringer foretatt av Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen viser at ungdom som ’bare’ har symptomer på angst og depresjon oppsøker sjeldnere profesjonell hjelp enn de som har kroppslige plager i tillegg.

Resultatene viser også at kun syv prosent av testpersonene hadde søkt hjelp for sine psykiske vansker i løpet av de siste 12 månedene. Og bare 34 prosent av de med alvorlige symptomer på angst og depresjon hadde søkt hjelp i de siste 12 månedene.

Er du deprimert eller bare trist?

Les også om mødre som lyver om fødselsdepresjon

Usikker på årsaken
Undersøkelsen går imidlertid ikke inn på hva årsakene til dette kan være.

- Vi kan tenke oss at det dels skyldes at mange ungdommer ser på disse plagene som en del av alt som skjer når man er i puberteten, og dels at de ikke opplever symptomene som en type psykiske plager, men i stedet har generelt ubehag, sier psykolog Henrik Daae Zachrisson som står bak denne analysen.

Han legger til at det også kan tenkes at leger og andre innen helsevesenet som er i kontakt med disse ungdommene, finner det vanskelig å identifisere denne typen psykiske plager.

Psykologer råder imidlertid unge til å snakke om sine mentale problemer når de er hos legen, selv om de føler de bærer på et lite problem.

- Mange tror at problemet deres ikke er stort nok for å få hjelp. Men dessverre kan det bli mye mer alvorlig om for eksempel en depresjon får fotfeste og tid til å utvikle seg, sier Roy Anders Tollåli, leder i Mental Helse Ungdom, til VG.

Undersøkelsen er gjort blant 11 000 ungdom i Oslo, Hedmark og Oppland og er publisert i tidsskriftet BMC Public Health.

Visste du at mobiltelefonen kan gi psykiske plager?

 

Mozon.no, 17.03.2006