Ung mor forlenger livet

Barn født av mødre under 25 år lever lengst og har dobbelt så stor sjanse for å bli 100 år.

Har du en bestemor eller en bestefar som for lengst har passert 90-års dagen? Da er sjansen stor for at han eller hun har blitt født av en ung mor, skriver Health Day.

Ny forskning viser at sjansen for å leve i hundre år eller mer dobles hvis kvinnen som føder barnet er under 25 år, sammenliknet med de som fødes av eldre kvinner.

Forskerne bak denne studien har tidligere også sett at kvinnens førstefødte barn ofte lever lenger.

- Det viser seg at levealderen til den førstefødte ofte baserer seg på morens alder, sier Leonid Gavrilov, ved University of Chicago, som var med på studien.

I Norge er man imidlertid mer forsiktig med å trekke slike konklusjoner.

- Vi har ikke data som støtter hypotesen om at barn født av foreldre under 25 lever lengst og har større sjanse for å bli hundre år, sier konsulent Kirsten Enger Dybendal ved Statistisk sentralbyrå, til Mozon.

Jordmor Weronica Roksvog ved Olafiaklinikken i Oslo er enig.

- Det er flere faktorer som bidrar til økt levealder som livsstil, mosjon, matvaner og det at man er blitt flinkere til å diagnostisere sykdom tidligere, sier hun og legger til at egget er bedre jo yngre kvinnen er og at fertiliteten minsker drastisk ved 35 års alder.

Flere årsaker
De amerikanske forskerne er usikre på den konkrete årsaken bak funnene. En av teoriene er at det første barnet er mer beskyttet mot barnesykdom i forhold til når det er flere syke og smittebærende søsken i familien.

Den andre teorien er at førstefødte barn ofte har en relativt ung og fruktbar far.

Men det har imidlertid ikke vært mulig å bevise noen av disse teoriene.

- På dette tidspunktet har vi kun hypoteser, og ett av dem er biologiske. Kanskje eggene har en annerledes og bedre kvalitet og at det beste befruktes først, sier Gavrilov.

Ekspertene understreker at kvinner som venter med å få barn til de er i 30-40 års alderen ikke har noen grunn til å bekymre seg. For det første har man kommet mye lenger innen forskning og kunnskap om helse og ernæring, som betyr at vi alle lever lenger. Dessuten sier forskerne at det må flere studier til, ikke minst fordi det trolig er flere faktorer som bidrar til økt levealder.

Det amerikanske kompetansesentret for aldersdemens, U.S. National Institute on Aging (NIA) finansierte studien, som nylig ble presentert på en konferanse i Los Angeles.

Flere hundreåringer
Det at det har blitt mer fokus på kosthold og helse gjør at flere og flere lever til de blir hundre år.

Antallet hundreåringer stiger jevnt og trutt. I år 1900 var det kun 30 hundreåringer her til lands. I 1971 var tallet 114, mens tallet i 2005 var steget til 222, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Hele 521 personer er over 100 år i Norge.

Vil du leve til du blir hundre? Her er vitenskapens beste råd for et langt liv.

 

Opprettet 20.04.2006
Redigert 16.05.2007