Undervisning øker bruk av prevensjon

En ny undersøkelse slår fast at bedre seksualundervisning i skolen gir økt bruk av prevensjon.

Seksualundervisning øker bruk av prevensjon
En ny undersøkelse slår fast at bedre seksualundervisning i skolen gir økt bruk av prevensjon.

En undersøkelse utført av forsker Bente Træen, professor i helsepsykologi ved Universitetet i Tromsø, viser at sammenhengen mellom seksualundervisning og prevensjonsbruk er veldig tydelig.

Siden 1999 har Træen forsket på ungdom og seksualitet i Nordland. Nå foreligger de første resultatene av undersøkelsen blant 1183 tiendeklassinger, skriver

- Tiendeklassinger som får sex- og samlivsundervisning er mye flinkere til å bruke prevensjon under sitt første samleie. Og de som bruker prevensjon første gangen fortsetter med det, sier Træen til avisen.

Nordlands ungdom debuterer tidligere
Professoren ønsket først å gjøre sine undersøkelser i Vestfold. Der fikk hun imidlertid et krystallklart nei fra fylkeslegen.
- Han fryktet at det ville føre til økt seksuell aktivitet. Vestfold er konservativt, sier Træen. Hennes studier er minst like viktig for Nordland. Ungdom i Nordland debuterer gjennomsnittlig ett år tidligere enn ungdom i resten av Norge. Den gjennomsnittlige debutalder for norsk ungdom er 17,3 år for jenter og 18 år for gutter.
Mange nordlandske jenter og gutter hatt altså hatt sitt første samleie før de går ut av ungdomsskolen.

Aborttallene blant unge nordlandsjenter er blant de høyeste i landet. 25 av tusen jenter mellom 15 og 19 år i Nordland har tatt abort. Finnmark ligger høyest med 34,2 prosent og Aust-Agder lavest med 12,3 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Debuterer uten opplæring

Svært mange av 15-16-åringene i Nordland er seksuelt aktive før de får formell opplæring i spørsmål om sex og samliv.

- Vi ønsket å finne ut om ungdom blir bedre prevensjonsbrukere og tryggere på seg selv i seksuelle situasjoner hvis de får undervisning, sier Bente Træen.

54 ungdomsskoler deltok i undersøkelsen. Halvparten av tiendeklassingene fikk utdelt en lærebok i sex og samliv, resten fikk ingenting. Blant elevene som hadde sitt første samleie i skoleåret da de hadde lærebok og seksualundervisningen, brukte 75 prosent prevensjon, mot 30 prosent av de andre, melder Nordlandsposten.

Silje Stavik mozon.no 19.11.01