Umulig å forutsi tidlig fødsel

Det er nesten umulig å vite hvem som vil føde for tidlig. Både måling av livmorsammentrekninger, ultralydovervåking og blodprøver har så langt vist seg å være ubrukelige metoder.

Umulig å forutsi tidlig fødsel

Det er nesten umulig å vite hvem som vil føde for tidlig. Både måling av livmorsammentrekninger, ultralydovervåking og blodprøver har så langt vist seg å være ubrukelige metoder.

Internasjonalt har mange kvinner som er i risikogruppen for tidlig fødsel, brukt et apparat som måler livmorsammentrekninger. Tanken var at endret mønster i livmorsammentrekning kunne påvises slik at man kunne gripe inn og hindre eller utsette en for tidlig fødsel.

I en ny studie har man sammenlignet en gruppe kvinner som har brukt slike apparater med kvinner som ikke har brukt dem. Resultatene viser at apparatene ikke har noen nytteverdi. Det var like mange for tidlige fødsler i begge grupper.

- Med dagens teknologi er det nesten umulig å forutsi hvilke kvinner som vil føde for tidlig, sier dr Nancy S. Green i stiftelsen March of Dimes, som arbeider for forskning om fødselsskader. Stiftelsen har vært med på å finansiere den nye studien, som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine tidligere denne måneden.

Stiftelsen finansierer en pågående studie der 3000 kvinner følges samtidig som det gjøres 26 forskjellige tester. Målet er å komme fram til tester som kan forutsi tidlig fødsel. Sannsynligvis er det flere årsaker til at kvinner føder for tidlig, for eksempel infeksjoner og feil i hormonproduksjonen.

HH, mozon.no 24.01.2002.