Ulovlige priser fra møbelkjede

Forbrukerombudet reagerer mot ulovlige førpriser fra møbelkjeden Living AS.

Forbruker-ombudet har fattet et for­buds­vedtak mot at Living-kjeden AS markedsfører seg med bruk av såkalte førpriser, uten å kunne dokumen­tere at disse er reelle.

Nå får de ikke bruke førpriser i sin markedsføring uten å ha dokumentasjon på at det eksisterer.

Villedende

- Å benytte seg av uriktige førpriser i markedsføringen er villedende overfor forbrukerne og derfor ulov­lig, sier forbruker­ombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

Forbrukerombudet har i det siste hatt fokus på møbelbransjens markedsføring, og spesielt på møbelkjedenes bruk av førpriser. Ombudet har gjennomført kontrollaksjoner der det har blitt etterspurt dokumentasjon for at de annonserte produktene faktisk har blitt solgt til den førprisen det er blitt annonsert med.

Aksjonene har vist at flere firmaer har markedsført prisavslag, uten å kunne dokumentere at de tidligere har solgt varen for den annonserte førprisen. Forbrukerombudet har på denne bakgrunn hatt flere møter med aktører i møbelbransjen, og har også ved omfattende korrespondanse med disse redegjort for kravene som gjelder ved prismarkedsføring.

Kan få tvangsgebyr

Det var under gjennomgangen av markedsføringen i forbindelse med januarsalget Forbrukerombudet fersket Living, og nå, fire måneder senere, foreligger vedtaket.

Forbrukerombudet har knyttet et tvangsgebyr på 450.000 kroner til forbudsvedtaket, som Living AS må betale dersom firmaet likevel velger å bruke udokumenterte førpriser i markedsføringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilde: Forbrukerombudet.

Aktuelt: