Ulovlig registrering av forenklede forelegg

Statens Innkrevingssentral innrømmer at opplysninger om forenklede forelegg tilbake til 1995 - data som ifølge reglene skulle vært slettet - fremdeles befinner seg i ett eller flere registre. DinSide kan også avsløre en tvilsom kobling av SIs innkrevingsregister og politiets bøteregister. - Denne koblingen er det ikke lovhjemmel for, sier Datatilsynet og ber nå SI om en redegjørelse. Hvert år skriver politiet ut omlag 150.000 forenklede forelegg.

Datatilsynet sender denne uken brev til Statens Innkrevingssentral der det bes om redegjørelse for rutinene for dataregistrering i SIs system for innkreving av bøter og i politiets sentrale bøteregister.

Daglig leder ved SI, Per Waage, bekreftet tirsdag overfor DinSide at data registreres parallelt i SIs innkrevingssystem og i politiets sentrale bøteregister. Hvert år skriver politiet ut omlag 150.000 forenklede forelegg.

- Denne koblingen er det ikke lovhjemmel for, sier informasjonssjef Hege Njaa i Datatilsynet

Skal slettes inne tre uker

Hun reagerer i tillegg sterkt på at opplysninger om forenklede forelegg utskrevet så langt tilbake som 1995 er å finne i registrene.

- Opplysninger om forenklede forelegg skal slettes innen tre uker etter at de er betalt. Dersom det er tilfelle at slike gamle data finnes i SIs innkrevingssystem så er dette brudd på konsesjonsvilkårene og muligens også brudd på lov om personregistre, sier Njaa til DinSide.

Hun presiserer at opplysninger om forenklede forelegg kan oppbevares i et manuelt fjernarkiv i 10 år - men her bare til bruk for riksrevisjonen.

- Forenklede forelegg er jo et tilbud som staten gir med beskjed om at vedkommende kan gjøre opp på stedet. Innbetalingsblanketten for et forenklet forelegg sier ikke noe om skyld og gir heller ikke informasjon om at opplysningene blir lagret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Knut Kaspersen, seksjonssjef i Datatilsynet, mener langt flere vil nekte å godta forenklede forelegg dersom det viser seg at opplysningene lagres.

Uklare instrukser?

Som konsesjonshaver plikter SI å sørge for at bestemmelsene i personregisterloven, dens forskrifter og at vilkårene i konsesjonen blir fulgt når det gjelder systemet for innkreving av forenklede forelegg.

Justisdepartementet er formell eier av det sentrale bøteregisteret og utarbeider egne forskrifter for driften av og rutinene for dette registeret.

- Dersom SI ikke er å laste tror jeg eneste forklaring kan være at justisdepartementet har gitt SI uklare instrukser, mener hun.

Straffbart

DinSide minner for egen del om kapittel 4.6 i konsesjonsvolkårene som ble gitt SI i forbindelse med opprettelsen av innkrevingssystemet for bøter:

"Brudd på lov om personregistre (…) og forskrifter gitt i medhold av dette og betingelser satt i denne konsesjon straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år eller begge deler (...)"

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.