Ulovlig mobiltilbud til barn

Forbrukerrådet vil stanse mobiloperatøren Mobyson, som tilbyr mobiltjenester til barn helt ned i 12-årsalderen uten foreldrenes samtykke. - Dette er helt klart i strid med norsk lov, sier Espen Slettmyr, rådgiver i Forbrukerrådet.

Absolutt alle får

Hos Mobyson er alle velkomne som kunder. Vi gjør ingen kredittvurdering og du trenger ikke være fyllt 18 år; det er ingen bindingstid eller betingelser med liten skrift; kort og godt bare lave priser.

Det er blant annet dette utsagnet, hentet fra Mobysons nettsider, som har fått hårene til å reise seg i nakken hos Forbrukerombudet. Selskapet lanserte 10. juni et mobilabonnement som tilbys barn helt ned til 12 år, og ifølge Espen Slettmyr, rådgiver i Forbrukerombudet, strider dette klart og tydelig med norsk lov. Forbrukerombudet har derfor kalt inn Mobyson til et møte for å diskutere saken mandag 21. juni.

Hvor gammel må man være for å få mobiltelefon?
- Det er viktig å skille mellom å kjøpe mobiltelefon og tegne eget abonnement på den ene siden - og det å få en mobiltelefon til rådighet, sier Slettmyr.

Han viser til markedsføringsloven (§§1 første ledd og 9a - for interesserte) sammenholdt med vergemålsloven (§2 jamfør §1).
- Når man er 15 kan man inngå enkelte avtaler om man har penger til rådighet. Man kan kjøpe småting i butikken - men egentlig ikke lov til å kjøpe større ting og inngå store avtaler. Her er det viktig å bruke skjønn. Men man har for eksempel ikke lov til å inngå avtaler der man får kreditt, eller tilsendt faktura, før man er 18.

Men hva med de som er under 15?
- Det er helt klart ikke lov å selge mobilavtaler til personer under 15 år. I tillegg dekker personopplysningsloven alle som ikke har fylt 15 - de har ikke lov å avgi personopplysninger.

I praksis vil dette si at barn under 15 gjerne må ha mobiltelefoner i foreldrenes navn, eventuelt uregistrerte kontantkort.

Vi ser tenåringer med mobiler hele tiden. Er dette virkelig ett nytt problem?
- De fleste tenåringer som har mobil har enten kontantkort som de fyller opp, uten å gi fra seg personopplysninger - eller et mobilabonnement i mor eller fars navn, sier Slettmyr, og legger til: Det er klart det er en gråsone her, og det er også derfor vi har invitert Mobyson til en samtale. Men han er klinkende klar på ett punkt:
- Men det er uansett ikke lovlig for ungdom under 15 år å gi fra seg personopplysninger - eller inngå store avtaler.

- Likevel: Det å kjøpe mobiltelefon med kontantkort i butikken likestilles med å registrere seg som abonnent på nettet, slik Mobyson gjør, sier Slettmyr.

Forbrukerombudet er ikke ute etter å straffe noen - men ønsker å sette søkelys på problemet og få Mobyson til å heve aldersgrensen på mobilen. I tillegg ønsker de en åpen debatt rundt emnet.
- Vi ønsker at dette skal gjøres raskt, sier Slettmyr.

Mobyson på sin side hevder de har alt på det rene. I dag morges blir vi gjort oppmerksom på følgende tekst på hjemmesidene: Siden våre kunder ikke kan få kreditt men alltid betaler sitt forbruk forskuddsvis, stiller norsk lov ingen krav til at våre kunder må være over 18 år. Av samme årsak stilles det heller ingen krav til inntekt eller betalingshistorikk, til våre kunder. Alle kan i så måte få abonnement hos Mobyson. Forøvrig har man ikke lov til å oppbevare opplysninger om barn under 15 år, slik at dette er vår nedre aldersgrense.

I følge Espen Slettmyr i Forbrukerombudet er dette blitt endret de siste dagene som et direkte svar på Forbrukerombudes tiltale. Mobyson og Forbrukerombudet er nå i en dialog.

Mer om barn og markedsføringsloven