Ulike bryst øker kreftfaren

Kvinner med asymmetriske bryst har større risiko for å få brystkreft, hevder en ny britisk studie.

Forskere ved University of Liverpool har sammenliknet mammografier til 252 kvinner som har hatt brystkreft med et likt antall kvinner som ikke har fått diagnosen, skriver BBC News.

Studien viser at risikoen for å få brystkreft øker med 50 prosent for hver ulikhet på 100 milliliter. Brystene på til kvinnene som var med i studien var på størrelse med omkring 500 milliliter, så en ulikhet på 100 milliliter er ganske mye.

Forskerne påpeker imidlertid at nesten alle kvinner har til en viss grad ulike bryster og at brystkreft utvikles av en rekke faktorer.

- Det er viktig å overveie kvinnens totale risikoprofil før man vurderer risikoen for brystkreft, sier Dr. Diane Scutt, som ledet studien.

Studien er publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research.

Studier viser også at store pupper kan gi kreft

Mer brystkreft hos venstrehendte

Mer forskning trengs
Maria Leadbeater ved Breast Cancer Care sier at resultatene ikke er endelige og at det må forskes mer.

- Det er mange som har usymmetriske bryster og for mange kvinner er det helt normalt å ha ulik størrelse på brystene, sier hun og legger til at dersom en kvinne har asymmetriske bryst og opplever plutselig at det større brystet vokser enda mer, så bør hun oppsøke lege.

Lise Høie som er daglig leder ved Foreningen for brystkreftopererte er enig.

- Jeg tror det er viktig at det forskes videre på dette for å se om det er noe i det eller ikke. Enkeltstudier gir jo ikke et absolutt svar, men gir kanskje en pekepinn som bør stimulere til ytterligere forskning, sier hun og oppfordrer alle kvinner til selvundersøkelse hver måned.

Hun legger til at alle kvinner over 50 år bør møte opp til screening.

I følge Foreningen for brystkreftopererte rammes over 2 500 kvinner av brystkreft hvert år. Brystkreft er den vanligste formen for kreft blant kvinner og rammer rundt 1 av 11 kvinner. Risikoen for å få brystkreft øker med alderen. Rundt 25 prosent av de som rammes er under 50 år, mens cirka 75 prosent er over 50 år.

Nå oppdages brystkreft ofte tidligere

Spis karri mot brystkreft

 

Mozon.no, 21.03.2006