Sikkert er det, men blir SET brukt?
Sikkert er det, men blir SET brukt?Vis mer

UgleSET?

Den ikke lenger så nye standarden for sikker betaling på Internett, SET, har fortsatt ikke tatt av. Spørsmålet er om systemet greier å nå den utbredelsen som er nødvendig for suksess.

SET-standarden kjemper i motvind. Rykter om at betalingsløsningen er vanskelig å bruke, at det er få brukersteder og at standarden i tillegg er unødvendig, ser for tiden ut til å legge sin klamme hånd over utbredelsen.

Høna og egget

Bak SET i Norge står blant annet VISA og Europay (Mastercard). Begge steder bruker man analogien om høna og egget på spørsmålet om SET snart vil ta av. Problemet er altså hva som skal komme først. Butikkene vegrer seg for å legge inn SET så lenge kundene uteblir, mens kundene på sin side ikke bryr seg om å anskaffe en standard som kun kan brukes i et fåtall butikker.

- Dette er som ved innføringen av betalingsterminaler i butikkene, mener Markeds- og informasjonssjef i Europay Norge, Morten Bjerke. - Det tok lang tid, og mange mente det ikke var noen vits på grunn av få brukere. Men plutselig tok det av. Det er dette vi regner med vil skje med SET også.

Dette tror både VISA, Europay og DnB fortsatt på. I alle fall utad.

Få brukere

Både VISA og Europay opererer med lister som omfatter omkring 30 brukersteder for SET totalt i Norge. En mager utvikling når vi vet at det i juni i fjor var ca. 934 TARGET="_top" TITLE="En av DinSides tidligere artikler om SET">20 steder som var registrert som SET-butikker her i landet. Men i følge en undersøkelse utført av Dagens Næringsliv er kun en tredjedel av disse butikkene reelle brukere av standarden. Det hevdes her at mange har gått bort fra SET eller valgt å bruke andre former for betalingsformidling på grunn av at svært få kunder benytter standarden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og ganske riktig: Både VISA og Europay Norge innrømmer overfor DinSide at de foreløpig har få brukere: VISA opererer med omkring 1.000 SET-brukere. Mange av disse hører hjemme i bankmiljøene og har gjerne anskaffet SET på grunn av forsøksprogrammer. Hos Europay hevder Bjerke at det er ca. 3.000 brukere som har knyttet seg til SET-standarden. Også her antar vi at en del av brukermassen i utgangspunktet har vært testbrukere.

Lang tid

Flere prøveprosjekter og undersøkelser av SET er allerede utført eller i gang nå. Bankenes Betalingssentral (BBS) leder for tiden et prøveprosjekt som involverer fem brukersteder og fire banker samt Fellesdata. Her fungerer de ansatte i bankene som brukere (kunder) av SET. Produktsjef Elisabeth Tangvik hos BBS mener at innføringen av SET har tatt lenger tid enn først antatt.

- Det mangler nok et initiativ fra bankene på markedsføringssiden, hevder Tangvik til DinSide.

Både DnB og Europay Norge antyder at et slik samarbeid snart er på trappene. I mellomtiden er det kun DnB som har hatt en anelse av markedsføring av SET-standarden overfor sine kortkunder. Og selv der må du lete for å finne kundekonsulenter som har hørt om SET og er i stand til å svare på spørsmål om dette.

For tungvint?

Spørsmålet er altså om SET-standarden er for tungvint både for butikker og brukere. Både kortholder og butikk må ha et sertifikat som identifiserer dem, og systemet må installeres på din maskin for at du skal kunne bruke det.

- SET har fått ord på seg for å være tungvint og vanskelig å bruke, innrømmer Bjerke. - Det skal imidlertid snart bli lettere å installere det du trenger for å bruke SET. Med nye versjoner av Netscape og Explorer skal blant annet wallet-funksjonen (en "mappe" som inneholder informasjon om deg og som sendes kryptert til den butikken du handler i) være innebygget, og dermed vil det bli enklere å installere for alle, håper han.

Markedsføring

Ting kan tyde på at det haster å få formidlet til potensielle kunder hvorfor de bør benytte SET. Løsningen er i følge Bjerke "dårlig kommunisert" til brukerne. Og til svenske Computer Sweden sier Magnus Flodin som arbeider med betalingsløsninger for det svenske Postnet, at bransjen snart vil se etter andre sikre betalingsløsninger på nett dersom ikke SET får større troverdighet og utbredelse.

Så da gjenstår det å se om bank- og kortselskapene får til et samarbeide på markedsføringsfronten slik at både høner og egg kommer på banen, og det verpes flere SET-brukere.