Uforsikrede kan ende som gjeldsslaver

Risikerer du å bli en av dem?

Nesten 114.000 motorvogner mangler lovpålagt ansvarsforsikring, viser nye tall fra Motorvognregisteret. I verste fall risikerer skadevolder livsvarig gjeldsslaveri.

Det opplyser informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) til NTB.

- Skader du andres liv, helse eller eiendom uten å ha ansvarsforsikringen i orden, risikerer du i verste fall å bli livsvarig gjeldsslave. Vi har et eksempel fra 2004 på Vestlandet, der en ung mann har et regresskrav på to millioner kroner hengende over seg etter å ha kjørt uforsikret privatbil, sier Haakonsen.

Bilføreren av motgående bil omkom i en kraftig kollisjon, og den unge bilføreren ble selv påført skader som han heller ikke fikk dekket, ifølge Haakonsen.

DinSides forsikringsguide for dummies

Flest biler

Ved utgangen av april i år utgjorde de uforsikrede kjøretøyene 3,6 prosent av landets 3,2 millioner registrerte motorvogner.

De aller fleste, nemlig 46 prosent, gjelder biler. Mopeder utgjør 17 prosent og lett og tung motorsykkel 5 prosent.

Under kategorien «andre», 33 prosent, finner vi både busser og lastebiler, men det alt vesentlige dreier seg om terrenggående kjøretøy og snøscooter.

- Vi har grunn til å frykte at tre firedeler av alle uforsikrede kjøretøyer fortsatt er i bruk. De andre er nok bare hensatt bak låver og uthus og «glemt», sier Haakonsen.

Regress

Uforsikrede motorvogner var i fjor involvert i 575 trafikkulykker. Skadene medførte erstatninger på til sammen 21,5 millioner kroner. I tillegg sto ukjente motorvogner for hele 5.151 skader, som medførte erstatninger på 47,5 millioner.

- Det betyr at mange av disse synderne risikerer vi å møte ute på veiene, sier Haakonsen, som likevel kan komme med noen - riktignok magre - trøstens ord:

Uskyldige skadelidte sikres erstatning gjennom forsikringsselskapenes fellesorgan Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

TFF går med loven i hånd konsekvent til regress - det vil si økonomiske etterkrav - overfor eiere og brukere av uforsikrede motorvogner. I fjor ble det drevet inn fem millioner kroner ved regress mot 4,4 millioner i 2004.

Regionale forskjeller

Tallene viser store regionale forskjeller på uforsikrede kjøretøyer. Svalbard topper med sine 6,2 prosent av den samlede kjøretøyparken. Ikke overraskende gjelder det stort sett snøscootere.

Men i fastlands-Norge ligger Vestfold med sine 4,1 prosent og Telemark med 4,0 prosent høyest.

I år som i flere tidligere år er Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal de mest lovlydige fylkene, begge med 2,6 prosent andel. Disse to fylkene ligger også lavest på trafikkskadestatistikken i forhold til innbyggertall.

Oslo har tidligere ligget høyt, men i løpet av fjoråret krøp hovedstaden ned på landsgjennomsnittet 3,6 prosent.

- Vi vet ikke hvorfor, men kan ikke utelukke at politiet i Oslo rett og slett har blitt flinkere til å klippe skilter for manglende årsavgift. Disse bileierne er ofte de samme som gir blaffen i å betale ansvarsforsikring, sier Stein Haakonsen til NTB.