Uførepensjoner

Gir Folketrygden for lite, må du vurdere å tegne en uførepensjon.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

En uførepensjon skiller seg fra en konto- og gjeldsforsikring ved at den ikke er en kapitalforsikring (engangsutbetaling), men en pensjonsforsikring som utbetales hver måned frem til du blir 67 år gammel.

Bare til deg selv

En uførepensjon kan tegnes alene eller sammen med en kapitalforsikring (som reelt sett er det samme som en konto/gjeldsforsikring og derfor koster det samme). Hvis den tegnes sammen med en kapitalforsikring, slipper man å betale dobbel grunnpremie.

- Men forsikringen gjelder bare for den kunden som har forsikret seg. Hvis du dør, vil en uførepensjon ikke gi penger til eventuelt etterlatte, sier produktsjef i Gjensidige Nor Forsikring, Espen Aandahl.

Ønsker man etterlattepensjon, må dette tegnes som en særskilt pensjonsordning - for eksempel gjennom livrenter.

Tillegg til Folketrygden

Alle nordmenn er berettiget til en viss pensjon fra Folketrygden dersom de blir uføre. En slik uførepensjon kan i verste tilfelle gi deg bare 100.000 kroner i årlig inntekt.

En privat uførepensjon kan supplere det beløpet du får fra Folketrygden, men du kan aldri oppnå mer enn 80 prosent av din nåværende lønn.

120.000 ekstra i årslønn

I tabellen vises et priseksempel på hva det vil koste for et par på 29/30 år å tegne en uførepensjon.

Forsikringsselskapet regner premien på grunnlag av hva det koster å være berettiget til en utbetaling på 10.000 kroner i året.

Vi forutsetter i eksemplet at paret ønsker å tegne en tilleggspensjon på 120.000 kroner i året, altså 10.000 ekstra per måned.

Pris uførepensjon
Uførepensjon ved 10.000 i utbetaling per årVed 120.000 kr. i utbetaling per år
Hun, 29 år431 kr.5.172 kr. per år
Han, 30 år306 kr.3.672 kr. per år
Grunnpremie (bare én)360 kr. 
Samlet årspremie for begge 9.204 kr.
Priser fra Gjensidige Nor Forsikring