Uføre skal kunne jobbe mer

Det blir enklere å kombinere uføretrygd og arbeid når de nye reglene trer i kraft 1. januar 2015.

<b>UFØR?</b> De nye reglene gjelder fra 1. januar 2015, og innebærer blant annet at det skal trekkes skatt som av lønn. Foto: COLOURBOX.COM
UFØR? De nye reglene gjelder fra 1. januar 2015, og innebærer blant annet at det skal trekkes skatt som av lønn. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Fra 1. januar 2015 blir det enklere å kombinere inntekt og uføretrygd. Målet er å få flere til å prøve seg i arbeid, skriver NAV i en pressemelding.

De nye reglene for uføretrygd er vedtatt av Stortinget, og regelendringene gjør at man beholder uføregraden sin og retten til uføretrygd uansett hvor mye man tjener ved siden av.

>> Kan du reise til utlandet når du mottar NAV-støtte?


Oppfordrer til mer jobb

– Brukerne har derfor mulighet til å prøve seg i jobb og vite at de når som helst kan gå tilbake til uføretrygden. Dette er mye mer fleksibelt enn dagens regelverk, sier ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland.

I dag kan nemlig uføregraden bli satt ned, eller retten til uførepensjon falle bort, dersom man tjener litt ekstra.

Men skatten kan bli høyere

Samtidig blir det gjort en annen, større endring: Den nye uføretrygden skal nemlig skattlegges som lønnsinntekt, og ikke som pensjon - slik det er i dag.

Ifølge nettstedet Nyuføretrygd.no som er lansert i forbindelse med omleggingen til det nye regelverket, innebærer dette at skatten blir høyere enn den er for dagens uførepensjon.

NAV skriver imidlertid at de vil øke størrelsen på uføretrygden før skatt, for å tilpasse utbetalingen til den økte skatten.

Dermed vil de aller fleste få utbetalt omtrent det samme som i dag. Samtidig påpeker de at noen kan oppleve at utbetalingen er ulik på grunn av ny skattlegging, fordi hvor mye man betaler i skatt er individuelt og avhenger av flere forhold.

Les også hvor i Norge det er flest uføre

Fakta om ny uføretrygd:

  • Med ny uføretrygd beholdes uføregraden og retten til uføretrygd, uansett hvor mye eller lite man jobber. I dag kan uføregraden bli satt ned, eller retten til uførepensjon falle bort, dersom man tjener litt ekstra.
  • Ny uføretrygd skal skattlegges som lønnsinntekt.
  • Det kommer også nye regler for opptjening av alderspensjon for mottakere av uføretrygd.
  • Den nye loven om uføretrygd fra folketrygden er vedtatt i Stortinget og erstatter dagens regler om uførepensjon.
  • Dagens uførepensjonister blir automatisk overført til det nye regelverket 1. januar 2015.
  • Første utbetaling av uføretrygd er 20. januar 2015.
  • Les også: Slik skal NAV få denne gruppen ut i arbeid