Uføre bør dobbeltsjekke skattekortet for å unngå skattesmell

Nye regler gir flere skatteendringer i 2015.

<b>UFØR?</b> Nye regler i 2015 påvirker hvor mye du skal betale i skatt, men Skatteetaten skal ha tatt høyde for en del av disse endringene. Foto: COLOURBOX.COM
UFØR? Nye regler i 2015 påvirker hvor mye du skal betale i skatt, men Skatteetaten skal ha tatt høyde for en del av disse endringene. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Fra og med 1. januar ble uførepensjon gjort om til uføretrygd, som innebærer flere endringer for de rundt 315.000 uføre her til lands.

De viktigste endringene er at uføretrygden blir skattlagt som lønn og ikke som pensjon, og at trygden øker for å kompensere for økt skatt. Samtidig skal det bli lettere å kombinere arbeid og uføretrygd for de som har mulighet til å jobbe.

Derfor går skatten opp

Ifølge fagsjef Jan Bangen i Skattebetalerforeningen er det to hovedårsaker til at uføre må betale mer skatt i 2015, i forbindelse med regelendringene:

Trygdeavgiften, som er en viss prosent alle får trukket fra sin inntekt over et visst beløp i skatt, går for uføre opp fra 5,1 prosent i 2014 til 8,2 prosent, som for vanlige lønnstakere.

Særfradraget forsvinner

ØKT SKATT: Med de nye reglene for uføretrygd må uføre betale mer skatt. For å kompensere for dette skal også tryggden justeres opp, ifølge Nav. Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE
ØKT SKATT: Med de nye reglene for uføretrygd må uføre betale mer skatt. For å kompensere for dette skal også tryggden justeres opp, ifølge Nav. Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE Vis mer


En annen viktig grunn til at skatten øker for uføre, er ifølge Bangen at særfradraget for uføre blir borte. Til og med 2014 kunne uføre få særfradrag for maks 32.004 kroner, som utgjør et fradrag på 8.651 kroner.

Samtidig åpner de nye reglene for uføretrygd at det blir enklere å kombinere uføretrygd med arbeid.

- Jobber man mer ved siden av, skal man også betale mer skatt, understreker Bangen.

For å dempe for noen av disse endringene, har Skatteetaten gjort enkelte grep ved beregning av skatten for 2015 for de uføre.

Har du husket å sjekke tallene?

- Alle med uføretrygd har fått beregnet at uføretrygden vil øke med 2,1 prosent i 2015, forteller presseansvarlig i Skatteetaten, Anne Kirkhusmo til Dinside.

Ifølge Navs nettside nyuføretrygd.no blir uføretrygden høyere i 2015 for å kompensere for den økte skatten.

Når det gjelder særfradraget som forsvinner, er skatten for 2015 ifølge Skatteetaten regnet ut uten særfradraget for uførhet.

- Det vil dermed ikke påvirke en eventuell restskatt eller skatt til gode for 2015 at man fikk fradraget i fjor, men ikke i år, sier Kirkhusmo.

Hun anbefaler likevel alle, også de som mottar uføretrygd, å sjekke at tallene som er lagt til grunn for å beregne skattetrekket til hver enkelt, er riktige, og nevner spesielt endringer i inntekt, formue og fradrag, som i skattekortgrunnlaget er basert på tall fra 2013.

ENDRINGER? Husk å sjekke at tallene i grunnlaget for skattekortet stemmer, før første utbetaling av uføretrygd 20. januar. Foto: ILLUSTRASJON
ENDRINGER? Husk å sjekke at tallene i grunnlaget for skattekortet stemmer, før første utbetaling av uføretrygd 20. januar. Foto: ILLUSTRASJON Vis mer