Ufarlig med cannabis?

En ny studie hevder at cannabisbrukere ikke får langvarige skader.

Ufarlig med cannabis?

En ny studie hevder at cannabisbrukere ikke får langvarige skader.

Av Silje Stavik
Studien som er utført i Massachusetts har testet tre grupper med forsøkspersoner på mellom 30 og 55 år. Resultatene tyder på at bruk av cannabis (hasj eller marihuana) kun medfører kortvarige effekter. Hjernen friskmelder seg selv og oppfører seg normalt innen få dager etter at bruken opphører, hevder forskerne bak undersøkelsen.
Den ene gruppa besto av 63 som røykte cannabis daglig. Den andre gruppa var tidligere storforbrukere, men hadde redusert bruken til mindre enn 12 ganger de tre siste månedene.
Den siste gruppa på 74 deltakere hadde røykt cannabis under 50 ganger i sitt liv.
Alle deltakerne sluttet med cannabis en måned. Urinprøver fra gruppa ble undersøkt for å sikre at brukerne virkelig sluttet. Deltakerne gjennomgikk deretter forskjellige tester på dag 0, 1, 7 og 28.
Like smarte igjen etter syv dager
På dag 0, 1 og 7 skåret de som brukte cannabis daglig dårligere enn de andre i undersøkelsen. Men etter syv dager var det ingen tydelige forskjeller mellom gruppene i undersøkelsen.
For de som røykte cannabis daglig viste noen kognitive mangler selv etter syv dager. Dette så imidlertid ut til å være reversible mangler som kun kunne knyttes til nylig cannabisbruk. Resultatene på testene var med andre ord ikke annerledes for tunge cannabisbrukere enn for de som tok sin første joint for en uke siden. Og på tester som taes mer enn syv dager uten cannabis scorer røykerne like mye som ikke-røykerne, viser undersøkelsen.
Undersøkelsen er publisert i mozon.no 29.10.01

Artikkelen fortsetter under annonsen

"" />