Ufarlig med amalgam

Mange har vært redde for at amalgam i tenner er skadelig. Nå viser ny forskning at det ikke er noen risiko forbundet med amalgam i tennene hos barn.

Amalgamfyllinger har blitt brukt i over 150 år, men der er bare i de siste årene at dette har fått økt oppmerksomhet. For flere har fryktet at kvikksølvet taes opp i kroppen. Kvikksølvforgiftning kan blant føre til hukommelsestap og nyresvikt.

I en ny studie på 1000 barn i USA og Portugal har forskere imidlertid ikke påvist slike skader, melder BBC. Dermed mener forskerne at vi bør slutte å bekymre oss.

- Forhåpentligvis vil dette berolige foreldre som er bekymret for barnas amalgamfyllinger, sier lege Nigel Carter ved the British Dental Health Foundation.

I studien fikk en gruppe barn med tannråte, men uten tidligere fyllinger, lagt inn amalgamfylling eller plastfylling.

Etter flere år ble barna testet igjen for endringer på hukommelsen, koordinasjon og nervefunksjon.

Fant ingen forverring
Selv om barna som hadde amalgamfyllinger hadde et høyere nivå av kvikksølv i urinen sin, fant forskerne ingen forverring av helsetilstanden hos barna med amalgamfyllinger.

- Men vi var likevel nødt til å finne ut om de potensielle risikoene ved amalgam oppveier fordelene. Og dette måtte vi først og fremst finne ut hos barn, som kan være mer følsomme mot de uheldige effektene av amalgam, sier lege Lawrence Tabak, som også var med på studien.

Amalgamfyllinger er lagd av sølv, kobber, sink og andre metaller og er limt sammen med kvikksølv.

Kortvarig eksponering av kvikksølv
Tidligere trodde man at eksponeringen av kvikksølv var kortvarig, og at den pågikk kun mens fyllingen ble satt inn.

Men i 80-årene viste forskere at amalgamet kontinuerlig gir fra seg gasser i munnen, som inhaleres og absorberes av kroppen.

Selv om andre studier har vist at amalgam har vært fri for giftstoffer, har frykten likevel vedvart.

Til de som fremdeles ønsker å unngå amalgamfyllinger, husk at det finnes alternativer som hvite fyllinger. Snakk med tannlegen din!

Studien er publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of American Medical Association (JAMA).

 

Mozon.no, 20.04.2006