Ufarlig å spise kylling

Det er ikke farlig å spise norsk kylling, kalkun og egg, selv om fugleinfluensaen skulle komme til Norge. Norsk fugl til matproduksjon holdes isolert fra potensiell smitte.

- Det er ingen grunn til å være bekymret. Vi følger situasjonen tett og kontrollerer norsk fjørfekjøtt kontinuerlig, sier direktør for helse og hygiene i Mattilsynet, Stein Ivar Omsettrø.

Mattilsynet har nå gitt beskjed om at alle høns i hele landet skal holdes innendørs.

- Vi gjør dette for å hindre all kontakt mellom villfugl og tamfugl. Risikoen for at fugleinfluensa skal bli introdusert med villfugl til Norge er nå høy, sier han.

Norsk fjørfehold foregår dermed innendørs. God hygiene og smitteverntiltak skal hindre at fugleinfluensa kommer inn i besetningene. Kommer viruset likevel inn, vil fuglene bli akutt syke og dø. Ingen produkter fra slik fugl vil komme på markedet i Norge.

Sunn norsk kylling
Ifølge Omsettrø er det ingen grunn til å advare mot å spise egg fra frittgående høner. Disse hønene lever innendørs i store haller. Mattilsynet advarer heller ikke mot å spise rå egg.

- I andre land spiser man som regel ikke rå egg, men det skyldes problemer med salmonella. Denne bakterien finnes ikke i norske egg og fjørfe som selges i butikkene.

Importert kylling som kommer fra EU blir ikke kontrollert av Mattilsynet på samme vis. Denne kontrollen skjer i opprinnelseslandet i EU. Kylling som importeres fra andre deler av verden skal kontrolleres av importøren ved ankomstlandet i EU.

Det er dermed bare norske produkter som er underlagt Mattilsynets kontroll.

Overlever frysing
- Det aller meste som selges av egg og kylling i Norge er norske varer. Import har fram til nå vært nærmest ikke-eksisterende. Alle varene fra norske produsenter som Prior, Nordgården, Norsk Kylling og Den Stolte Hane er norske, sier daglig leder Åse Kringlebotn ved Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt.

Kylling som selges i Sverige er ofte importert fra land som Danmark, Brasil og Thailand. Risikoen for å få kylling med både salmonella og campylobacter-bakterier er til stede i slike varer.

- Den faren er mye mer reell enn fugleinfluensa, sier Kringlebotn.

Fuglevirus dør ikke ved nedfrysing, det gjør heller ikke salmonella. Derfor bør utenlandsk kylling alltid gjennomstekes.

 

Mozon.no, 21.02.2006