Uenighet om helseskade av snus

Det hersker uenighet mellom fagfolk om snus fører til kreft eller ikke. Vi snakket med Professor Tore Sanner ved Radiumhospitalet som har forsket på kreftfremkallende stoffer i en årrekke.

- Nei, det er ikke riktig at snus ikke kan føre til munnhulekreft, mener Sanner. Verdens Helseorganisasjon foretok for noen år siden en vurdering av kreftrisikoen ved bruk av snus. Konklusjonen var at bruk av snus økte risikoen for kreft i munnhulen. En tilsvarende gjennomgang ble gjort av amerikanske myndigheter i fjor og de kom til samme konklusjon, sier Sanner.

Stoler ikke på svenske undersøkelser
- For tre år siden kom det to svenske undersøkelser hvor de ikke fant noen økt krefthyppighet blant daglig snusere. Mener du at de ikke er gyldig?

- Vi har gått gjennom disse undersøkelsene og mener at de har flere svakheter. Det viste seg også at blant de som hadde sluttet å snuse var det i begge undersøkelsene flere krefttilfeller enn det man hadde ventet. Det kan skyldes at de som merker sårhet blir engstelig for at en alvorlig sykdom er under utvikling og så slutter de med snusen. Men da kan det allerede være for sent, legger Sanner til.

Begynner å snuse tidligere
- Er det ikke slik at svensk snus inneholder mindre kreftfremkallende stoffer enn den amerikanske snusen. Slik må det være vanskelig å trekke konklusjoner gjort på amerikanske snusbrukere?

Hvis vi ser på innholdet av kreftfremkallende stoffer i svensk og amerikansk snus synes det ikke å være noen stor forskjell på hvor mye snuserne får i seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi må også huske at dagens snusere begynner å snuse i langt tidligere alder enn tilfellet var med snuserne i de to svenske undersøkelsene og vi vet at jo tidligere man blir utsatt for kreftfremkallende stoffer dess større er kreftrisikoen, sier Sanner.

Andre helseskader av snusbruk
- Bruk av snus kan skade tannkjøttet. Kan snus også gi andre helseskader?

- Vi vet at bruk av snus fører til økt blodtrykk. I tillegg er det svenske undersøkelser som kan tyde på at snusere også har økt risiko for hjerte- og karsykdommer og det er også publisert en undersøkelse som viste økt risiko for sukkersyke ved bruk av snus. Det er også viktig å vite at nikotinavhengigheten ofte er høyere blant snusere enn blant røykere, avslutter Sanner.

Silje Stavik, mozon.no 22.02.01